lørdag 2. mai 2015

Jesus Kristus og sykkelreparatøren

Jeg har alltid følt et veldig mentalt slektskap med Jesus Kristus, på et (til nå) eneste område. Og det er at Jesus talte i lignelser, som alle og enhver lett kunne forstå. Jeg har faktisk samme evnen. Men, nå oppdager jeg til min store overraskelse at Frelseren og jeg har mer til felles. Jesus var veldig opptatt av å refse de skriftlærde og farisæerne. Farisæernes valgspråk er jo som kjent rør ikke ved meg thi jeg er helligere enn deg. Og i tillegg var Jesus svært opptatt av å jage pengevekslerne ut av tempelet.
Det er jo akkurat det jeg selv holder på med for øyeblikket!! Hadde Jesus visst det jeg vet om de lokale sekters filosofi, så hadde han møtt opp sporenstreks personlig i Årstaddalen og Krossmoen en søndag og jaget pengepugerne, farisærne og de selvutvalgt skriftlærde ( ledelsen) så ettertrykkelig ut av bygningene at de aldri hadde tørt å sette sine føtter der igjen. Frelseren hadde ikke nøyd seg med Facebook og blogg!
Og så! Overfor den hjernevaskede og forskrekkede menighet av sympatiske mennesker skulle han opptrådt som den virkelige Frelseren han  er. Han skulle åpenbaret hvordan sektenes trofaste og betalende medlemmer var blitt lurt i generasjoner av opportunister som prediket selvutvalgt vederstyggelig gudsdyrkelse. (Slapp av mine lesere! Dette er bare for å demonstrere at jeg kunne også vært prest!)
Som jeg tidligere har blogget; jeg vant i Lotto når jeg først skulle være innfødt i en av sektene. Mine to foreldre var samlet totalt fri for fanatisme. Som muligens de eneste i "det religiøse galehus". De var bare født inn i et system der de aldeles ikke hørte hjemme. Så heller ikke jeg! Jeg har derfor vært så heldig å arve begges gode humør og total mangel på anlegg for "religiøs" svindel-indoktrinering.
For utenforstående kan det virke som at alle medlemmer i disse religiøst totalt trøstesløse forsamlingene er en ensartet masse. Fullstendig feil ! Selv i en søskenflokk kan det være svære forskjeller. Min fader og hans alt for tidlig avdøde broder var fullstendig resistent mot sektens indoktrinering. Så heldige var ikke de andre søskene. Disse (gode og ærlige mennesker) døde fullstendig overbevist i troen om at bare mennesker som hadde gjennomgått den eneste og sanne dåp i Den Alm. Kirke på Krossmoen kunne komme til himmelen. INGEN ANDRE!!!!!!  Mesteparten av de andre forvirrede sjelene i sekten døde med samme overbevisning!  Og -som tidligere nevnt-  hevder  Samfundet i Årstaddalen at de på sin side har den eneste riktige dåp, og at Krossmoen-dåpen er kjettersk!! De må da være ekstra betryggende for de som er blitt døpt begge steder. Kanskje jeg skulle spørre ledelsen i Årstaddalen om de kunne skvette litt vann på meg fra døpefontenen og komme med noe høytidelig lirum-larum. For sikkerhets skyld!
Vi må jo ha litt underholdning i tillegg. Jeg skal sitere i Menighetsbladet for Det Alm. Samfund mars 1990 forfattet av selveste advokaten( med bunnsolid økonomi og inntekt):"Et gammelt ord sier: når man i velstand vanker, intet glemmes da så snart som GUD av sinn og tanker. Den fare ligger som åpen grav for oss. Derfor bør vi legge oss Jesu ord på hjertet:Samle eder skatter i himmelen-for hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være." 
Med denne fantastiske demonstrasjon av medfødt komikertalent, vil jeg på det sterkeste anbefale advokat-hobbypresten å gå til underholdningscenen. Hvis han med foldede hender og korrekt gudelig mine kan lire av seg disse "dype visdomsord" og lignende hyklerisk lirum-larum kan dette bli Dalanes nye sensjasjon på underholdningsfronten, OG som vil by Tønes og ShowChow farlig konkurranse. Og da snakker vi ikke om solide overskudd hver eneste kveld. Vi snakker om DE VIRKELIG STOORE PENGENE!!!!
For øyeblikket kan advokaten slappe av. Jeg skal ikke maile Mattheus om det fornærmende plagiat, ennå!!