torsdag 30. april 2015

Min barndoms sekt som rasistisk pøl

Jeg har for lengst blogget hva jeg mener om min barndoms sekt (Det Alm. Samfund) når det gjelder det åndelige grunnlaget. Og dette grunnlaget finnes ikke i det hele tatt. Null minus! Å studere oppbyggingen av en sekt er særdeles lærerikt. For det du erfarer i sekten, kan du overføre på andre områder i samfunnet, Ikke minst alle typer organisasjoner, og da i særdeles politiske partier. 
Først og fremst har du den lille gruppe psykopater som styrer det hele med mental terror. Denne gruppen får til de grader utfolde seg i"religiøse organisasjoner". Så har du den "store, tause flokk" som aldri har hatt en eneste selvstendig mening og tanke. Imellom psykopatene og saueflokken har du opportunistene som psykopatenes spyttslikkere. En seigmann har mer ryggrad enn denne utgaven av menneskerasen.
Årsaken til dette blogginnslaget er at to av sektens (Det Alm. Samfund) sine medlemsblad har kommet i mine hender. De er fra desember 1989 og mars 1990. Det var i den periode den siste avskallingen kom. Min svoger var den gang "forstander" og kunne ikke godta at menigheten fortsatt sto fast på at kun de som var døpt i menigheten som hadde sjanse til å komme til himmelen. Alle andre jordens milliarder er stemplet som hedninger!!! Dette er det "åndelige grunnlaget" som sektens "eneste sanne og riktige lære" er tuftet på. Virkeligheten overgår fantasien. Så min svoger og endel andre hadde vett nok til å si farvel til "galehuset".
Og denne tragikomiske sekt ledes i dag av en meget godt betalt advokat som (for meg subjektivt) driver dette som hobbyvirksomhet! Og hele dette "religøse galehus" er støttet økonomisk av Den Norske Stat!
Dette er jo riktig underholdende.
Ekstra underholdende er det jo at hovedsekten Samfundet( med "kirke" bak NAV i Årstaddalen) påstår at det er kun Samfundet som har den riktige dåp, og aldeles ikke Det Alm. Samfund! Så de som er skvettet vann på pannen i Det Alm. Samfunds kirke på Krossmoen må værsågod døpes om igjen hvis de gifter seg inn i Samfundet i Årstaddalen. (Flere tilfeller).
For de som har vanskelig med å følge med i svingene kan opplyses at Samfundet var opprinnelig ett samfunn da de skilte lag med Statskirken rundt 1890. Og så ble det selvfølgelig flere "borgerkriger" etterhvert. Presis som i partier på den ytterste venstre politiske fløy. På begge områder er det jo noen som har funnet "den eneste rette lære og psykopatisk stempler alle andre som "frafaldne forrædere". Psykopatenes hersketeknikk er jo til å sprøyte inn åndelig aids overfor de forsvarsløse offerne. Og navnet på denne "åndelig aids" er konstant frykt. Dette igjen produserer åndelige amøber.
Hvor opportunistisk ledelsen i Krossmoen-avdelingen kan enkelt dokumenteres. Da Årstaddalen-avdelingen tillot (etter voldsom press) å la damene kle seg i bukser (gru og skrekk!!) , ble dette for mye for enkelte av de "rettroende". De hoppet over til Krossmoen og ble mottatt med åpne armer uten å måtte døpes om! Dette var jo et Pr-kupp overfor Årstaddalen! Eksempelvis måtte vår fantastisk inkluderende prost Kåre Mjølhus blitt døpt om igjen, hvis han skulle blitt medlem på "Det eneste hellige Krossmoen". Han er jo stemplet som hedning! Begynner vanviddet å demre for dere?
Som jeg har påvist tidligere, er Årstaddalen først og fremst et registrert forretningsforetagende kamuflert som "religiøs bevegelse". Det disse sektene har til felles med sekter verden over, er at det er dyrkelsen av Mammon som ligger i bunn. Dette er ikke noe personangrep på noen som helst måte, men bare en belysning av hva som kan skje når primitive og kvasireligiøse bevegelser får utfolde seg i fri dressur. Og ødelegger totalt tallrike og uskyldige menneskeliv. Tenke seg til at en fritenker som meg iallefall har den riktige dåp!!!!