lørdag 23. mai 2015

Erik Pontoppidan åpenbarer lokal-sektenes svindel.

Erik Pontoppidans Forklaring (over de ti Guds bud) var pliktlæring i det dansk-norske tvillingrike helt fra den var utgitt i 1737. Selv har jeg lært den utenat minst 10 ganger på dansk med gotisk skrift. Du snakker om eksklusiv utdannelse!
Det er mer enn 50 år siden jeg har lest noe i den. Men jeg fant den fram igjen forleden  for å kontrollere om min krystallklare hukommelse fremdeles virket. Jeg var særdeles interessert om spørsmål/svar nr. 16 (av 759 !) var som jeg erindret det. Det var nemlig nr. 16, som jeg allerede som 10åring, forsto at var helt avslørende for en primitiv svindelkristendom. Og den utøves av de lokale sekter (Kristiansand/Egersund)- og over hele verden!
Men her ,  altså nr. 16, til almen opplysning og gjennomskuelse av kvasi-religiøse svindlere (over hele verden!) som onanerer sitt ego fra en "kirkelig talerstol" i fri dressur.
"Må man da ikke begrunne sin tro og liv på umiddelbare åpenbaringer, drømmer, egen fornufts innbildning, ANDRE MENNESKERS MYNDIGHET OG EKSEMPLER, gammel mening, ordspråk, vedtekt, SEDVANE eller  liknende?
SVAR:
NEI! Derpå begrunnes ingen sann tro og lydighet, MEN  OVERTRO, UGUDELIGHET OG  SELVUTVALGT  DYRKELSE  SOM  ER  GUD  IMOT!

Erik Pontoppidan begrunner dette ut fra bibelen:
Matthæus 15.9.:
Men deres hjerte er langt fra meg. De tjener meg forgjeves, den stund de lære slik en lærdom  som ER   AV  MENNESKER  OG  IKKE  AV  GUD!!

Nå kan jeg øyeblikkelig berolige alle mine facebookvenner. Jeg har på ingen måte blitt det aller minste "gudelig" på mine voksne dager. Men det er min simple plikt å sette et ubønnhørlig søkelys på de to lokale sekter A og B, som med sin nederdrektelige "kvasireligiøse kristendom", drar seriøs og nestenkjærlig kristendom ned i sølen.
Situasjonen lokalt er jo absurd inntil det vanvittige.
Sekt A er et steinrikt forretningsforetagende ( registrert i Brønnøysund) som bruker GUD som kamuflasjefarve for en mammomdyrkelse som er helt hinsides.
Sekt B er blitt et hobbyforetagende for en lynende intelligent, og ditto selvbevisst advokat (!), som er så forblindet at han ikke selv ser det umulige i situasjonen. Å være sjelesørger er noe du er hele døgnet! Da kan du ikke tjene Mammon (saftig advokatinntekt) og Vår Herre samtidig.
I sitt spørsmål/svar 69 skriver nemlig den godeste Pontoppidan (sitat): ...som vil SAMTIDIG tjene Gud og Mammon,  OG  KALLES   DERFOR   AVGUDSDYRKERE!
Ytterlige kommentarer skulle egentlig være helt overflødige...........
Jeg vil på det sterkeste understreke at jeg er ikke ute etter "å ta noen personlig". Men det er min simple plikt å belyse det uverdige åndsfengsel noen av våre lokale medmennesker sitter ufrivillig fenglet i.
For øvrig- jeg  ønsker alle mine facebookvenner en aldeles strålende pinse!!