onsdag 9. september 2015

Det religiøse liv i Flekkefjord og Egersund.

Når jeg av og til dundrer løs på "sektemiljøet" som jeg kommer fra, er det ikke ment som noe som helst personangrep. Det er kun for å så et frø hos enkelte som sitter i "det åndelige fangenskapet" og vise dem veien ut til friheten og et mye mer menneskeverdig liv. Og det er nettopp det mørkemennene som leder disse sektene er ansvarlige for. De begrenser menneskers rett til å leve frie religiøse liv. De er intet annet enn forbrytere og åndelige parasitter som skulle vært bak lås og slå for lenge siden.
Når det gjelder religøse sekter så har tydeligvis Oslos journalister fått det for seg at dette er et fenomen kun i Egersund i Norge. Fullstendig feil! Den mest kvalmende gudeligheten begynner litt lenger sør mot Flekkefjord. Jeg sjekket Dalane Tidende og Agder (Flekkefjord Tidende) sist fredag. I DT var det annonsert 8 religiøse møter og i Agder var det 22 (!).
Og "gudeligheten" blir mer og mer påtrengende i form av bedehus og desslike jo lenger sør du kommer. Dette har tydeligvis ikke Oslojournalistene fått med seg. De tre berømte sektene i Egersund ( jeg kommer fra en av dem) har ingenting med religion å gjøre. Det er sosiale systemer som har et falsk skinn av kristendom og er egentlig åndelig sett organiserte forbryterske  terrorregimer. De har like lite med ekte kristendom å gjøre som Islams Stat har å gjøre med ekte nestenkjærlig islam.
Når jeg har mine frokoster på Hotell Maritim i Flekkefjord enkelte søndagers morgen merker jeg at gudeligheten har et mye kraftigere grep på Flekkefjord enn i Egersund. Jeg kan følge med alle de som går i kirken og i tillegg er jo bedehuset svært sentralt.
Da jeg var på dyreskuen nå søndag i Lyngdal slo det meg at "de gudelige bygninger" var mye mer tilstede på hele strekket enn i Dalane. Jeg har aldri  før vært så opptatt av dette ettersom alle religioner (også kristendommen) er grunnlagt på fri diktning. Den hellige treenighet kan betraktes på samme måte som eventyrfortellingene av Asbjørnsen og Moe.
For de som hopper nå i stolen er det bare å anskaffe seg den meget opplysende boken av Kjell Kristensen med tittel "Da Gud ble til". "En dristig og original bok om hvorfor og hvordan de ulike religionene har oppstått og utviklet seg".
De moderne samfunn med USA i førersetet er jo grunnlagt på organisert religiøs svindel. Og religion er jo greit nok som en sosial fellesnevner. Det gir samfunnet en viss struktur. Men det er jo materialismen som er  er den nye altomspennende verdensreligionen, enten du lever i China, USA eller hvorsomhelst på kloden. Problemet med organisert religion er jo at det masseproduserer åndelige parasitter. Og disse parasittene har alltid hatt alt for stor makt. Det er å håpe at i en stadig mer opplyst tidsalder at disse spyfluene langsomt og sikkert blir utryddet.
Når det gjelder ekte religion og religiøs innlevelse så har faktiske Egersund de tre mest "fanatiske" sekter i hele Norge. Og hva er navnene på disse?
Arsenal, Liverpool og Manchester United!!!!
Ka du tru!!