torsdag 17. september 2015

Siste offer for butikkdøden.

Dagens Næringsliv har en artikkel 11.9. med overskrift Siste offer for butikkdøden. Artikkelen henviser til at den tradisjonsrike kjeden Macy´s i USA må stenge 40 butikker etter svakt salg. Og de er ikke de eneste. Det siste året vil 1800 kjedebutikker stenge i USA. I tillegg har RadioSchack , en elkjede med 4000 utsalg gått konkurs.
Årsaken er at stadig større del av av detaljhandelen i verdens største økonomi skjer på nett. Og dette vil ubønnhørlig komme overalt på kloden. Med stadig mer bomstasjoner og høye parkeringsutgifter, vil de kommende generasjoner simpelthen bruke sin tid og penger på annet enn å shoppe fysisk. Konklusjonen i artikkelen er klar. Middelklassebutikker i middelklassekjøpesenter vil forsvinne. De gir ikke lenger mening.
Analysene viser at halvparten av alle shoppingsenterne i USA vil forsvinne de neste 15-20 årene. De har utspilt sin rolle. Det samme vil skje overalt. Det skjer allerede i Kina i ekspressfart. Der har de ikke hatt noe erfaring med butikker i sentrum. Så de moderne kinesere har gått rett på nett. De shoppingsenterne som kineserne kopierte fra Vesten var det ikke bruk for i et Kina som i ekspressfart har beveget seg inn i framtidens ultramoderne detaljhandel.
Jeg har hevdet det til kjedsommelighet. Fysiske butikker i de gammeldagse bysentrum må mikse originalitet, underholdning og kvalitet (troverdighet). Ellers er det bare å begynne avviklingen.
Jeg skal ikke legg bort i Egersund Sentrumsforenings politikk. De har gjordt mye positivt for byen. Men var det en ide å samle alle medlemmene for å få belyst et påtrengende spørsmål? Og det er dette.
Hvordan skal de enkelte butikker i Egersund sentrum møte framtiden for å overleve? Dette nødvendige og påtrengende spørsmål må liggi i bakhodet til alle oss som driver butikker i Egersund Sentrum for øyeblikket.
For min egen del kan jeg bare tilføye at dette spørsmålet måtte jeg konfrontere for mange år siden. Det er derfor jeg ser framtiden lyst i møte. Mitt australske prosjekt pluss Dinglebenken er svært så inspirerende og spennende samarbeidspartnere.