torsdag 3. september 2015

Søndagshandel vil forsterke slaveriet

En viktig ting har livet lært meg. Og det er at de personer som høyest roper om "frihet", er selve ufrihetens fremste profeter. Det ser vi nå tydelig i debatten rundt søndagsåpent. Ifølge FRP er det "valgfritt" for den enkelte butikk om de vil ha oppe på søndag eller ikke hvis det blir politisk frislepp vedrørende åpningstidene. Til det er det bare å si "løgn opp og løgn i mente".
Varehandelen blir mer og mer dominert av kjeder. Og de samme kjedene befinner seg som oftest inne i de dødskjedelige shoppingsenterne. Og Norge er det nordiske land som har overlegent mest shoppingsentere i forhold til befolkningen. Og flere skal det bli.
De som tjener penger i norsk varehandel i dag er for det første de som eier shoppingsenterne og presser ut skyhøye leiebeløp av den nye slaveklassen, de som driver kjedebutikkene på beinharde vilkår. Og kjedeeierne i Oslo, pluss direktørene, er de andre som tjener penger på den samme varehandelen og de samme underkuede og moderne utgaver av "slaver".
I dette spillet er den norske forbruker blitt redusert til nyttige idioter. De "store gutta" vet jo at bare du reklamerer med "tilbud" og "rabatt" ,så får den samme forbruker fullstendig dånedimpen og mister fullstendig hodet. Og glemmer fullstendig å stille spørsmålet om hvorfor eierne av "lavpriskjedene" kan ta ut hundrevis av millioner i utbytte og samtidig har reklamebudsjetter som kan gi noen og hver hakeslepp.
Hvis det blir alminnelig søndagshandel forsvinner en helt særegen kvalitet i det norske samfunn. Jeg har studert fenomenet i Hvide Sande i Danmark. Et aldeles fenomenalt naturområde uten sidestyrkke i Norden. Og hva er det turistene bruker tiden på under søndagsbesøk? Spasere på de milevise strendene som finnes kun her i Norden? Leie fiskebåt og fiske i idylliske Ringkøbing Fjord? Nei! Tiden tilbringes i stim inne i sentrumsbutikkens som er overfyllt av alskens ting og tang. Det er outletsbutikker og det er outdoorbutikker  i hele sentrum. Jeg har observert at særlig tyskerne er aktive. I stedet for en minneverdig felles familiespasertur på stranden brukes den kostbare ferietid til konsum og tilbud hele tiden! Jeg skal ikke moralisere, men, men. Det kan ikke bli rare ferieminnene for ungene som dras inn i dette moderne "forbrukerhelvete".
Som jeg skrev innnledningsvis så er det ikke butikkeierne i shoppingsenterne som bestemmer åpningstidene. Leilendingene (butikkdriverne) må totalt underkaste seg storbondens (sentereieren) dikterte åpningstider. Åpner den ene senterereieren for søndagshandel, så følger alle i terrorbalansens navn etter øyeblikkelig. Og det økonomisk stressede og pressede livet til de stakkarne som har skrevet under på beinharde vilkår, vil få sine muligheter til å leve en menneskeverdig liv ytterligere redusert.
Sentereierne er ikke værre enn andre kapitalister. De bare praktiserer kapitalismens aller helligste  bud. Og det er å utnytte sine medmennesker økonomisk maksimalt på så mange måter som mulig. Shoppingsenterne er ikke til for deg som kunde. De er til for å generere maks profitt til sentereieren. Så hadde det vært lovlig med bordellvirksomhet i Norge hadde sannsynligvis enkelte varehus blitt nedlagt og gått over til salg av seksuelle tjenester hvis denne virksomhet hadde vært mer lukrativ. Slik er kapitalismen.
Jeg vil avslutte med å si at jeg ingenlunne ønsker meg tilbake til "kjøpmannen på hjørnet" med åpning 9-17. Det hører hjemme i sivilisasjonen med hest og kjerre pluss utedass. Men det er ikke nødvendig å ha gasspedalen i bånn hele tiden mot et samfunn som har åpent hele tiden hver eneste dag!