torsdag 19. januar 2017

Dalanes hjørnestensbedrifter kan være en framtidens utfordring

Når du har dominerende hjørnestensbedrifter i et lokalsamfunn, lever det samme lokalsamfunn meget farlig. I Rogaland har vi sett eksempler på dette. Jørpeland og Sauda er tydelige bevis på smertefulle oppsigelser over en lav sko av overtallige  som plutselig står på bar bakke.
I Dalane har de ansatte hos Titania, NorDan og nå Aker Solusjons opplevd noe av det samme. Når en kommune satser for mye på ett arbeidsgiverkort, så skjer det som skjedde med Kodak i USA. En verdensledende produsent havnet uhyggelig raskt på museum fordi tiden hadde sprunget fra den. Det samme skjedde med Nokia.
Hva som er ekstra interessant i Dalane er at Titania , Aker Solutions og NorDan alle tre representerer en lokal dominerende arbeidsgiver, men på tre forskjellige nivåer i kapitalismens klassesamfunn. Titania er eid av utenlandsk kapital og opererer i den  internasjonale kapitalistiske divisjon.
Når det gjelder Aker er oppskriften den samme, men nå i nasjonal divisjon. NorDan på sin side opererer i den kommunale divisjon.
Felles for dem alle er at hovedmålet for driften er å tilføre eierne så mye fortjeneste som mulig. Arbeiderne er bare redskaper i dette spillet.  Når man ikke har bruk for dem lenger, så er det på hodet ut av døren og overlatt til sin egen skjebne og på fellesskapets bekostning.
Eierne av NorDan tilhører den "snille" monopolkapitalismen og har tilført Lundsamfunnet mye verdier. Det er en kapitalisme helt i Henry Fords ånd. " Kapitalisme er ikke først og fremst å tjene mye penger, men å gjøre livet bedre for alle".
Hvilke verdier Titania og Aker Solutions har tilført til Sokndal og Eigersund her iallefall ikke jeg fått øye på. Hvis noen av mine facebookvenner vet om noe, vennligst informer meg.
Når det nå luftes i avisene at Aker Solutions muligens skal selges til solide utenlandske giganter, så bør Eigersunds politikere være forberedt på at hele Aker kan forsvinne fra Egersund. Mens aksjeeierne kan le  hele veien til banken. Og kommer amerikansk kapital inn i bildet, så gjelder beinhardt amerikansk kapitalistisk syn på mennesker. Jeg skal ikke være dommedagspredikant, men jeg har  en meget urolig følelse inne i meg. Jeg tenker da på arbeidsledige uten etterspurt kompetanse. Alt for mange utdanner seg til arbeidsledighet. En ekspert på dette uttaler i en artikkel i Stavanger Aftenblad i dag at bare 100  av 70000(!!) nyutdannede i Norge har RIKTIG UTDANNING FOR FRAMTIDENS ARBEIDSMARKED.
Artikkelen belyser også det faktum at skremmende mange jobber vil forsvinne grunnet ny teknologi og bruk av roboter. Og at behovet for UFAGLÆRT  arbeidskraft vil falle bort i løptet av 5 TIL 10  ÅR  grunnet dette. Og blåøyde politikere som sover sin  Tornerosesøvn kan ikke få importer nok ufaglærte flyktninger, og  som i tillegg aldri vil lære seg skikkelig norsk, dansk,svensk,tysk,fransk eller engelsk til å fungere hverken i samfunnet eller på en arbeidsplass.
Hvis jeg i dag  var politiker i norsk kommune med dominerende hjørnesteinsbedrift, ville jeg tatt høyde for det faktum at kjempen om noen år er helt borte. Egersund hadde sin fayansefabrikk. Sandnes hadde sin sykkelfabrikk. Esbjerg hadde Danmarks største fiskerflåte. De er nå alle borte. Egersund Fayansefabrikk varte i over 100 år. La oss alle i Eigersund iallefall håpe at den solide hjørnesteinsbedriften Aker Solutions vil vare i maange år til, helst hundre. Framtiden alene vet.