mandag 23. januar 2017

Jesus forstår framtiden MYE bedre enn Donald Trump

Den historiske Jesus Kristus er totalt ukjent i mesteparter av verdens to mest befolkede land, China og India. I den muslimske verden er han i beste fall en profet på linje med mange andre profeter. I vår kristne lutheranske religion derimot, har Jesus fortrengt Faderen og Den Hellige Ånd. I den katolske avdeling er det Jomfru Maria som tilbes. Så vi velger alle våre egne avguder.
Det interessante med Jesus, sett fra mitt ståsted, er hans evne til å tale i bilder. Han gjorde kompliserte ting enkle å forstå for alle og enhver. Frelseren ville imidlertig fått noe å bryne seg på i så måte hvis han skulle forklare det norske pensjonssystemet.
Tragedien med det demokratiske system er at det masseproduserer politisk funksjonelle analfabeter når det gjelder forståelse av et komplisert moderne samfunn. En vanlig funksjonell analfabet er en som kan lese og skrive, men forstår ikke hva setningene betyr. Så også på det matematiske område. De kan plusse, trekke fra, dividere og multiplisere helt korrekt, men forstår ikke døyten av et regnskap som blir presentert for dem.
Når det gjelder politisk funksjonelle analfabeter må (sett med mine briller) Donald Trump være i særklasse den mest berømte. Hans insettelsestale kunne vært skrevet av en trassig skolegutt som avsluttet lirum-larumet med knyttet neve. Han forstår ikke (i likhet med mesteparten av verdens politikere) at det er ikke import av billige produkter fra China som legger tidligere fabrikker øde, men robotiseringen og digitaliseringen. Han forstår heller ikke at det i framtiden vil være umulig å sysselsette mer enn en brøkdel av de uten utdanning. I San Francisco står tusener av høyteknologiske stillinger ubesatt grunnet manglende kompetanse hos søkerne. Jeg er kjemisk fri for rasisme, men jeg registrerer jo at godhetsapostlene på den rød/gul/grønne fløyen i eks. norsk politikk ikke kan importere nok økonomiske flyktninger som aldri noensinne vil bidra med noe som helst for å sikre et bærekraftig pensjonssystem i framtiden. Tvertimot nyter denne nye overklasse å slippe å tenke på utgifter til husleie, tannleger osv. For minstepensjonister må dette være en særdeles bitter pille å svelge. Og de "snakkende klasser" på venstrefløyen er jo veldig opptatt av "vi skal alle og enhver, og asylsøkere især,  dele "godene". Som selvsagt andre har  skapt. Og disse selvforherligende "snakkende klasser" har sannelig oppkastet seg til ufeilbarlige dommere over slike som meg som blogger noe som ikke er "politisk stuerent", men tvert i mot rasisme på sitt verste.(Ifølge dem.)
I framtidens samfunn vil den nye underklasse av arbeidsledige uten utdannelse , og uten å beherske nasjonalspråket, bare øke på. Og i Norge vil i tillegg snikislamiseringen (mitt uttrykk) fortsette med uformisket kraft. Det fastslår den kjente bosniske programlederen i NRK i en av landets riksaviser i dag.  "En gang i framtiden vil Norge bli muslimsk. Og det behøver ikke være noe minus,"(!!).
Den irske filosofen Edmond Burke uttalte i forbindelse med den franske revolusjonen:"En stat som ikke har redskapene til å forandre seg, mangler redskapene for å sikre sin egen overlevelse." Og for egen del vil jeg føye til og som styres av politikere med tunnelsyn hva angår samfunnsforståelse.
Jesus ville oppsummeret framtidens utfordring på følgende måte. " Forestill dere framtiden som et danselokale. På dansegulvet danser de med utdannelse en svimlende sammensatt dans av forretning, moderne samfunn, digital teknologi og konstant teknologisk utvikling.
Langs veggene sitter alle Donald Trums tilhengere. De vil aldri  noensinne svinge seg på dansegulvet ettersom de ikke behersker selv de enkleste dansetrinnene. Og når de ser at et verdig liv er uoppnåelig, og bønfaller Messias Donald om hjelp, svarer han:"Jeg tok dere ikke med hit. Dere fulgte etter meg!"