onsdag 6. september 2017

En sivilisasjon som forsvant med vinden

Det store film-eposet Gone with the wind om oppløsninger av Sørstats-sivilisasjonen under den amerikanske borgerkrig har, fra mitt ståsted, aldri fått en oversettelse på norsk som er matcher originalen. Gone with the wind sier alt med fire ord!! Tatt av vinden er flatt og fantasiløst.
Gone with the wind forteller om noe som er uigjennkallelig forbi, og som har reist inn i evigheten og forblir kun i minnet hos de som opplevde denne utdødde sivilisasjon. Tatt av vinden forteller bare at du er blåst i bakken av et vindpust. Virkelig fantasiløst. Forsvunnet med forandringens vind ville vært mye bedre, men langt fra til å matche originalen.
Som jeg sitter her i et nesten folketomt sentrum og blogger, ser jeg bort på visdomsordene jeg har på  kontorveggen og som jeg har koopiert fra veggen i den høyeste bygningen i Boston." Don't cry when a magic chapter in your life is over.  But smile with joy, because you were the chosen one to have memories time will never erase."
(Gråt ikke når et magisk kapittel i ditt liv er over. Smil med glede, fordi at du var den utvalgte til å ha minner som tiden aldri vil viske ut.)
Som jeg sitter her og mimrer, ser jeg at skjebnen har skjenket meg dobbel  utvelgelse! Jeg fikk følge det gamle hest-og-kjerre samfunn til graven på fire gardsbruk, Bjerkreim gard (bruksnummer 1), Sagland, Hovland i Helleland og Gåda på Hetlandsheia i Helleland. Som meget aktiv deltaker! Arrene på fingrene etter ljåen forteller det.
Samtidig fikk jeg oppleve det siste kapittel av sentrums-sivilisasjonen i småbyen Egersund. Det var et yrende liv i gatene og butikkene. Det var trangbodd så det holdt. I "den private del" av forretningseiendommen som jeg nå residerer alene i , bodde på 1950-tallet tre familier og 15 personer. Med felles kjøkken for to av familiene!!
Så hva nå? Begge min barndoms sivilisisasjoner er virkelig Gone with the wind, Stabile jobber vil i framtiden kun finnes i det offentlige, og knapt nok der. Bare sjekk alle postfilialene som forsvant. Den ekstreme farten i utviklingen nåtildags sparer ingen. Bare spør alle ansatte i papiravisene!
Det mest påtrengende stresset for en gjennomsnitts- amerikaner er økonomisk stress! De skylder så mye penger grunnet mer eller mindre påtvunget bruk av kredittkort. Og det samme ser vi i Norge dag.
Forbruks-sivilisasjonen har malt seg selv inn i et hjørne. Som samfunn må du forbruke  stadig mer "unødvendigheter", eller så stopper det hele opp. Med masse-arbeidsløshet i butikk-sektoren, transport-sektoren, markedsførings-sektoren osv. osv.
 I varehandelen er jo desperasjonen nå om dagen total. Det er 50-70 % rabatt. tilbud og sesongsalg hver eneste dag. Over hele verden.
Hvis de som avgikk ved døden i første etterkrigstid med varerasjonering, hadde trått inn i det regelrett "perverse"overflods-samfunnet av i dag, ville de trodd de var kommet til et annet stjernesystem. Et stjernesystem overfyllt av en ny type mennesker. Disse gikk hele tiden og snakket inn i en liten fysisk firkant som lignet på et knekkebrød. Og alle damene gikk i hullete bukser som du tidligere bare fant på søppeldynga.
Kineserne sa at du burde be om å bli født inn i "interessante tider". "Interessante tider" er bare fornavnene til det jeg opplever nå! Vinden blåser som aldri før!!