mandag 25. september 2017

Mitt personlige møte med Per Fugelli

Per Fuggelis "dans med døden" er  nå over. Rikskjendisen med tversoversløyfe har begeistret mange, og forarget like mange. Per har med andre ord levd et liv som har engasjert både hans motstandere og tilhengere. Jeg har selv fått det privilegium å oppleve Per Fugelli på nært hold.
Det var i forbindelse med en kulturtilstelling i Soknatun med Olav Lundø som "primus motor". Jeg skulle introdusere Per for forsamlingen et sted ute i programmet som besto av mye musikk og sang.
Olav har som menneske mange kvaliteter  som har beriket livet til mange, maaange! Men å observere klokka og streng disiplin i forbindelse med et kulturarrangement. tilhøres så absolutt ikke til Olav sine sterke sider. Men, det er bare et sjarmerende innslag i en ellers meget berikende personlighet.
"Klok av skade" anmodet jeg Olav og Per å komme innom meg før kulturkvelden i Soknatun, med Per som det store trekkplasteret. Jeg ville forsikre meg at denne kvelden var det stram regi når det gjaldt tiden de opptredende skulle få tildelt.
Per Fugelli og Olav kom innom i  1400-tiden på mitt den-gang sykkelverksted. Vi gikk gjennom programmet for kvelden. Jeg fikk meg tildelt nøyaktig tid når jeg skulle innpå for å introdusere rikskjendisen. ( Introduksjonen skulle makst vare i tre minutter). Og så skulle Per innpå med et foredrag rundt en halvtime.
Jeg husker ennå at jeg presiserte overfor Olav at denne gang måtte tidskjmaet overholdes, og jeg hadde Per som vidne. Olav lovet "dyrt og hellig". (Jovisst!)
Men hva skjedde ?
Da vi nærmet oss min introduksjon (fullsatt sal) slapp Olav opp en person på scenen, helt utenom programmet! Vedkommende skulle sitere noe fra en norsk dikter. Dette dro ut, og tidsskjemaet var sprukket. Og så skjedde "bryllupstale-syndromet". Vedkommende fikk  (høflig) applaus og durte da selvfølgelig videre. Da vedkommende langt om lenge var ferdig (vi lå da en drøy time på etterskudd), skulle jeg omsider introdusere Per Fuggeli.
På trappen opp til scenen måtte jeg komprimere det hele til maks et halvt minutt.
Jeg sa derfor følgende til forsamlingen:
" Vi er nå laaangt over tidsskjemaet, så derfor må jeg svært kort introdusere rikskjendis Per Fuggelli.
1. Per Fuggelli er som Vår Herre allestedsnærværende.
2. Per Fuggel er kontroversiell som Jesus Kristus.
3. Hvis damene skulle satt navn på Per ville det blitt "Per Herligånd".

Den gikk rett hjem i forsamlingen. Og hadde ikke Olav surret med tidsskjemaet, ville jeg i dag ikke husket er ord hva jeg ville brukt i introduksjonen.
Som det nå er, husker jeg disse tre setningene til mine dagers ende.
Jeg ser at Per ville ha sin aske spredd på forskjellige steder som har betydd så mye for ham. For min egen del vil jeg ha min  aske spredd over havet.  Uten aller minste seremoni! Musikken skal være vinden og fugleskrikene. Det rykker stadig nærmere.
Per Fugelli var bare tre måneder eldre enn meg selv. Men, jeg har aldri glemt noen visdomsord fra en av mine avdøde venner. "Gammel er du blitt den dagen du ser mer bakover enn fremover". Hvis dette er tilfelle, er jeg fortsatt meget ung".