torsdag 7. september 2017

Hysterisk Hyklerisk Hylekor er imot religionsfrihet

Det har for meg personlig aldri vært enklere å bestemme meg for parti enn ved årets valg. Et parti som mønstrer en innvandringsminister som kaller en spade for en spade, er mitt parti. Jeg tenker da på Sylvi Lishaugs presise formulering "Godhetstyrannistene", En formulering som fikk liv i klubben HHH (Hysterisk Hyklerisk Hylekor). Mesteparten av medlemmene i HHH er på venstresiden i Norge, politisk og journalistisk, som de fremste og mest høylydte korsangerne.
Men, det begynner vist å demre også på venstresiden at godhetstyrannistenes innvandringspolitikk i fri dressur i Norge ville ødelagt det demokratiske Norge som vi kjenner fedrelandet av i dag. I et leserinnlegg i Aftenposten skriver et medlem av SV(!) et lengre innlegg som er svært kritisk til venstresidens innvandringspolitikk. Jeg skal gi et par sitater: "Ved å dysse ned utfordringene knyttet til innvandring i frykt for å stigmatisere, svikter vi ironisk nok dem som er ofre for sosial kontroll og æreskultur."
Oversatt til forståelig norsk betyr det at HHH er de nyttigste idiotene for muslimske fedre som har total kontroll over familien, og hvor Islams lov trumfer norsk lov. Religionsfrihet? Å svikte Profeten medfører ofte døden. I beste fall total utstøtelse fra familien.
Den observante SV-er skriver videre:" Er man for en innvandringsliberal politikk, har man faktisk et moralsk ansvar for å debattere de medfølgende utfordringer skikkelig. Dette ansvaret har venstresiden forsømt". Skriver altså en innvandrings-edruelig SV-er!!
Sylvi Listhaugs berømte besøk til Rinkeby-ghettoen i Stockholm fikk en av forsangerne i den svenske utgave av HHH (Stockholms sosialdemokraiske byrådsleder Karin Wanngård) på banen. Hun beskylder Listhaug for løgn og krever en unnskyldning. Intet mindre! Denne uttalelsen gikk sin gang i alle norske HHH-medier uten en eneste motforestilling!!
Hvem som lyver av Listhaug eller Wanngård vet vel den svenske utgaven av Kripos bedre enn noen. Nationella Operative Avdeling vet iallefall at Sylvi Listhaug IKKE lyver om tilstandene i minst 55 svenske forstedene. Noen av dem er i praksis for lovløse å regne, til ulykke for alle som bor der, og blandt de verste finner vi nettopp Rinkeby. (Direkte sitat Aftenposten).
Som jeg har blogget i det vide og brede om- du må være født inn i en religøs sekt( som jeg) for på legeme og sjel å ha erfart hva det virkelig innebærer  å bli født inn i "religiøst" slaveri og ufrihet. Først da forstår du fullt ut  at de muslimske trossamfunn i så måte går utenpå de stakkarslige lokalsektene "millioner" ganger.
Jeg har ingenlunde tatt skade på min sjel. I motsetning til mange av tidligere og nåværende medlemmer som ble dømt til "religiøst sett" en stakkarslig tilværelse. Så mange ødelagte liv!
Men tydeligvis ikke nok for HHH og de"uansvarlige snakkende klasser". Som totalsvikter de jordens fordømte som sitter livsvarig fenglet i fengselet ved navn Æreskulturens sosiale kontroll.
Jeg spurte en gang en av mine fanatiske slektninger i min barndoms primitive sekt, om hva vedkommende fant mest forferdelig. Enten at alle barna til vedkommende døde av smittsom sykdom, eller at de gikk ut av sekten og levde videre til sine dagers ende. Svaret kom som en piskesnert. "Da var det mye bedre at alle var døde"!!
Fra mitt 100% subjektive ståsted er denne uhyggelige inngstilling vanlig i en religion som ikke hører hjemme i Norge. Men HHH ser det kanskje annerledes. At jeg driver med "alternative fakta"??