lørdag 4. august 2018

Helleren dobbelt så stor som Trollpikken

Det er et kinesisk ordspråk som sier "Hva er lyden av en hand som klapper"? Etter mine voldsomme provokasjoner rundt parkeringsforholdene ved Trollpikken ga Anja Hovland meg et betimelig tilsvar som det lukter svidd av. Meget avklarende og oppklarende. Det er demokratiet i praksis. Saftige meningsutvekslinger. Uten saftig debatt dør det samme demokratiet.
For min egen del skal  jeg nå la Trollpikken leve sitt eget liv. Den vil aldri bli den stooore attraksjonen som er forspeilet av de mest "tente". Når DT på sin nettavis idag konstanterer at besøket i Helleren i Jøssingfjord er dobbelt av besøket til Trollpikken, sier det sitt.
Helleren har nemlig kulturhistorie plassert i et av de mest dramatiske landskap i Dalane. Trollpikken er kun en pikant stein med "kriminell historie" i et nokså flatt landskap. Intet mer. Hvor mange turister den alene vil trekke til Egersund gjenstår å se. Av hensyn til de som bor på Mjølhus og har trafikken rett inntil husveggen, bør det være så få som mulig.
For min egen del markedsfører jeg overfor turistene Sogndalsstrand, Helleren, Varberg og Eigerøy Fyr. Av hensyn til de på Mjølhus nevner jeg ikke mer Trollpikken. Men det svære bilde jeg har av "majesteten" er sentralt plassert i butikken. Og der skal det være resten av min "forretningstid".

Hvis jeg var eneansvarlig for utviklingen av Trollpikken som turistmål ville jeg samlet de som eier grunn langs Mjølhuseien og i tillegg  Frode Teigen . Jeg ville prøvd å få til et AS hvor grunneierne samlet eiet 49 % og Teigen 51% av aksjene. Grunneierne stiller grunnen til rådighet og Teigen stiller med den nødvendige kapital for fra første stund å få den nødvendige infrastruktur på plass. Det betyr hotell, kafe, parkeringsplass og det hele. Hotell er helt essensielt hvis man tenker fremtidsrettet totaltilbud.
Hva ville Sogndalsstrand vært uten kulturhotellet?

Jeg ønsker Trollpikken og alle innvolverte en strålende framtid. Men da bør anstendige sanitærfasiliteter være på plass snarest mulig.
Med dette blogginnslag har jeg gjordt mitt, positivt og negativt. for å skape blest om en helt enestående steinformasjon.