tirsdag 7. august 2018

Parkeringpriser Prekestolen og Trollpikken

I Aftenbladet av i dag blir det opplyst at Prekestolen regner med 300 000 besøkende dette år. Adskillige er cuiceturister som fra Stavanger havn blir busset opp. Og der har Prekestolen Parkering 1000 parkeringsplasser til rådighet. Det interessante er at det opplyses at kun to dager(!) har det vært kø på parkeringsplassen. Den ene dag kun 5 minutter(!), og den andre dagen 2-3 timer grunnet førpremieren av filmen Mission Impossible på selve platået (en en-gangs happening).
Det betales 200 kr. for parkering som brukerne finner helt o.k. når de vet alle utgiftene med asfaltering, sherpaer som bygger skikkelig sti, hygieniske toalettfasiliter m.m.
Ut fra dette ville jeg som styremedlem i parkeringsselskapet  Trollpikken Sa prosjektert 200 asfalterte parkeringplasser med utgangspunkt i at anlegget kunne ta i mot opp mot  20 % av det som Prekestolen tar. 20 % av 300 000 blir som sagt 60 000 årlig besøkende til Trollpikken. Om det antallet noengang oppnås, gjenstår å se.  Men det er godt "å ha noe å gå på".
Hvilken pris for parkering  på Trollpikken parkeringsplass er "riktig" for framtiden overfor de besøkende,  er helt avhengig av hva man totalt tilbyr dem for utlegget.
Når jeg studerer listen over styremedlemmer i Trollpikken Sa er den  greit sammensatt av grunneiere,  Trollpikkens "far" og noen stødige høyrepolitkere. Greit å ha politikere med på laget, så lenge dette er "ubetalt dugnadsinnsats".
Takket være at jeg klarte å provosere Høyres kontante Anja Hovland (styremedlem), vet nå folk flest at parkeringspris. som for øyeblikket er kr. 100, ingenlunne går til grådige grunneiere. De sistnevnte har tvertimot vist stor og romslig generøsitet i prosessen med å få foreløpige parkeringplasser opp i ekspressfart.
Min gode venn og like kontante Høyrepolitiker Leif Erik Egaas  (styremedlem) påpeker at jeg må holde meg til sannheten når jeg provoserer i denne sak. Nå er det det med " sannheten" at den er helt avhengig av ståsted. Eksempelvis er Jesus Kristus for mange selve "frelseren", men for meg personlig  er denne "profeten" intet annet enn en oppblåst og stormannsgal bløffmaker. Og jeg bygger ikke denne min oppfatning på "tro" (fake news), men på historiske fakta! "Tro" er så godt å ty til som unnskyldning for useriøs åndelig latskap!!
Og fakta rundt dagens Trollpikker er følgende. Uten Trollpikkens Venner, Sverre Garpestad og Aker Solutions ville det ikke vært noen Trollpikken å besøke i dag! Kun en stein på bakken blandt utallige andre steiner i Dalanes Månelandskap.
Og det er der det skurrer noe aldeles veldig inne i meg. At representanter for de, som fysisk og økonomisk gjorde det virkelig mulig å redde majesteten, ikke er funnet verdig til å sitte i styret for Trollpikken Sa viser for meg personlig en arroganse og  smålighet uten like.
Hadde jeg blitt forespurt om dugnadsbasert styreplass, hadde den absolutte forutsetning vært at representanter for de som brukte millionbeløp for å gjenreise Trollpikken ,skulle vært de første som ble valg inn. Hvis ikke så hadde skjedd, ville jeg kontant avvist forespørselen.
Etter nå å ha talt til tjue maaange ganger, tror jeg det er best jeg stopper  her. Bortsett fra at det nok hadde vært det beste for beboerne på Mjølhus at Trollpikken aldri var blitt gjenreist.