fredag 26. juli 2019

3 psykiske forhold avslører hva som er sekt

Harald Stangbelle har en kronikk i Aftenposten 31.7. 2004 med overskriften
                                             I  HERRENS  NAVN.

Der påviser han overbevisende hva som er  en sekts bumerke (DNA). Dette bumerke består av tre absolutte forutsetninger.

1. Sekter stiller detaljerte og høye krav til hvordan det enkelte medlem skal oppføre seg for å få og bevare en plass i det etterlengtede fellesskapet. Et fellesskap der lederne har nøkkelen til medlemmenes åndelige liv.
2.Enhver sekt opparbeider en distanse til samfunnet rundt- og utenfor sektens egne sirkler. Man anser at de som er utenfor, lever feil eller syndig, og sektens egen krets er den eneste som forvalter sannheten, oppnår frelse og har et evig himmelsk liv i vente.
3. Sektlederen blander sammen rollens som organisasjonsleder med det å være en guddoms spesielle talsmann.
(Alle uthevelser er gjordt av meg).


Når det gjelder "Gudstro" i alminnedelighet , er det interessant å merke seg at språkforsker Ivar Aasen, forfatter Osmund Olavson Vinje og religionskritiker Richard Dawkins har gjort samme presise observasjon.
Aasen: " Det usle vetet rekk ikkje langt, ei tru må stydja opp under".
Vinje: ".. for det veit alle, både eg og du, at den som ei kan tenkje, lett kan tru".
Dawkins: " gudstro handler rett og slett om manglende intelligens".

Jeg er både enig, og tildels uenig, med alle tre. Min uenighet består i at jeg har observert flere ganger gjennom livet virkelig intelligente mennesker som det "primitive" følelsesapparat har låst fullstendig fast i "den eneste sanne tro".
Hvilket beviser for meg at i bunn og grunn er organisert "religion" intet annet enn organisert sinnsykdom! Hva enten den er religiøs eller politisk. Stalin, Castro, Lenin, Hitler, Kristus osv. osv. hadde alle like fanatiske tilhengere.
Hvilket igjen beviser at den danske forfatter Benny Andersen hadde helt rett. " En voksen er et barn der er blevet sinnsykt"!!

Det facebook og andre sosiale media har til felles med organisert religion er at du ikke lenger er tilstede i ditt eget liv, MEN ALLE ANDRES!!

Nå i mitt livs aktive høst er jeg sjeleglad for at jeg ikke fikk den nitriste skjebne å bli "predikant", "misjonær", "sjelesørger", "åndelig veileder", "trosopplærer" osv. osv.
Fra mit ståsted idag ville det vært en skjebne verre enn døden. Og det er å være "åndelig snylter".
De omreisende tidligere "lekpredikantene" gjorde det komplette snylteri til et av de mest nederdrektige "yrker" i verdenshistorien. Den sakesløse bonden skulle værsågod stille både husrom, stabbur og fruens/døtrenes seksualitet til fullstendig fri avbenyttelse. Disse foraktelige krypene har sannelig sine etterkommere i dag, endog i noe mer "polert og moderne" utgave. På tross av nye klær og ny leppestift er "den gamle hore" fortsatt  den samme gamle hore".