torsdag 19. desember 2013

Mennesket, delfinen, sjimpansen og gorillaen

I den rommelige zoologiske hage i Sydney er det en illustrasjon av menneskets nære slektskap med menneskeapene og gorillaene. Mennesket har omtrendt 98 % av de samme gener som sjimpansene.
Illustrasjonen besto av et slekts-tre utenfor gorillagården som viser når menneskeapene skilte lag med halvapene (med haler), og senere når menneskene senere skilte lag med våre fysiske søskenbarn, gorillaene og sjimpansene.
En enkel og lærerik illustrasjon var sammenlikningen av fotavtrykkene, håndens form og ikke minst hodeskallen. Utført tredimensjonalt i bronse. Jeg tror ikke det er noen steder i verden hvor en observatør kan forstå sammenhengen så ettertrykkelig og øyeblikkelig.
Men det som var ekstra interessant, var det jeg oppdaget i det naturhistoriske museum i metropolen. Der så jeg et snitt av av en delfin, som viste likheten med de indre organer i et menneske. Ikke minst hjernen! Den var som hos mennesket grålig av farve, og den hadde dimensjoner som den menneskelige hjerne. Det skulle vært interessant å denne sammenheng å sammenlikne delfinens hjerne mot de mest intelligente hunderaser.
Å reise er å leve - og lære!!