mandag 30. desember 2013

Offensiv livskunst som drivkraft mot 2014

Min kjære moder podet også inn i meg :" Lykken er ikke den skjebne du får, men med det sinn hvormed du bærer den."
Det mest lysende eksempel jeg har opplevd i så måte er en godt voksen bekjent av meg som fikk et tre over ryggen under skoghogst og ble lam fra livet og ned. Han er fullt operativ i dag med spesialtilpasset bil. Han fortalte meg at da han lå på Sunnås og fikk oppleve ungdommer som grunnet ulykker var lammet fra halsen og ned, hadde han selv i sammenlikning vært heldig. Det kunne for ham gått så mye verre.
Det denne ikke-sutrende person demonstrerer er offensiv livskunst på sitt mest lysende. Den sanne livskunstner sammenlikner seg kun med de som er verre stilt enn han (hun) selv! De lever etter visdommen " count your blessings (tell dine velsignelser).  Det er bare å observere visdommen fra  K. Steincke: "De fleste ville hatt mye å glede seg over hvis de bare hadde hatt tid...".
Jeg liker også ytringen fra en lokal filosof: " Man skal nøye vurdere hva man skal bekymre seg over".

En uerstattelig rikdom i livet er ekte venner. Denne type venner gir klar beskjed hvis de oppdager at du begynner å tenke negative tanker. Personlig har flere av dette kaliber. Den eldste av dem går mot 83 år og er offensiv som en tjueåring. Da jeg forleden mailet ham om at jeg nå ville slakke av på farten, fikk jeg klar melding tilbake. HAN  skulle iallefall ikke slakke det allerminste på sitt tempo og planer. Han hadde flere artikler pluss bok på beddingen. Så da forventet han at jeg som bare er guttungen (blir 70) ikke kunne være mindre aktiv. Det var jo direkte vitamininnsprøyting.

Så vil jeg takke alle mine facebookvenner for året som gikk og ønsker dem et offensivt nyttår med mye og variert medmenneskelig livskunst.
Den svenske skøyteløperen Johnny Nilsson hadde som valgspråk:
Sikt på stjernene, så når du kanskje tretoppene.
Her må tenkes stort og offensivt nok!
Jeg vil også komme med observasjonen av fjellklatrer Arne Ness jr.:
Skal man få noe ut av livet, kan man ikke alltid bevege seg på trygg grunn.

Ikke glem drømmen. Og glem aldeles ikke motet til å forfølge drømmen.


  Ha  et aldeles strålende  2014!!