lørdag 15. februar 2014

Den teknologiske utviklings uhyggelige dimensjon

For rundt 25 år siden hadde jeg en interessant samtale med en gardbruker rundt 10 år eldre enn meg. Han hadde en kommentar til den teknologiske utvikling generelt, inklusive revolusjonen innen landbruket. Og den har jeg aldri glemt. "Den teknologiske utvikling er et race uten målstrek!!"

Og denne utvikling produserer masse vinnere og masse tapere. Det seriøse magasin Time hadde nettopp en artikkel som tok for seg  hva konsekvensene av tekno-utviklingen ville bli det neste tiår. Undersøkelsen var gjennomført av Mc Kinsey Global Institute. Instituttet regner med at så mange som 230 (tohundreogtredve) millioner kontorjobber vil bli overflødige grunnet at computerne tar over og gjør den samme jobben billigere, mer effektivt og er på arbeid hele døgnet.
Det er bare å sammenlikne med hva som har skjedd i banksektoren, hvor nettbank har overflødiggjordt millioner av bankfunksjonærer over hele kloden. Vi bankkunder er de store vinnere. Som et datafossil  klarer jeg faktisk å  bruke nettbank med den største selvfølge. Å gå i en bank for å betale regninger ville vært som å gå tilbake hest-og kjerre samfunnet. Du kan sjekke dine kontoer og betale dine regninger døgnet rundt! Og det kan du gjøre fra din egen stol!
Taperne er jo de bankansatte, og ikke minst den sosiale utvekslingen mellom kunde og ansatt. Og det er teknologiens prislapp! Et stadig mer effektivt, tidspresset og fremmedgjordt samfunn. Et samfunn hvor vi vet prislappen og rabatten på alt, og verdien av ingenting!
Et annet- og trist- resultat av den teknologiske utvikling er at vi er nå snart tilbake til det ekstreme klassesamfunnet som vi hadde den gang adel og kirke regjerte "den store fattige almuen".
Vi ser at nå er adel og kirke er blitt erstattet av toppbyråkrater, finansfolk og eierne av de store konsernene. De siste er blitt styrtrike, mens middelklassen nå langsomt blir utryddet av teknologien og ender opp i den store sekken kallet "den økonomiske underklasse". Middelstanden sammen med vanlige lønnstakere er de store tapere. Ikke bare har deres kjøpekraft blitt gradvis redusert de siste tiår, vanlige lønnsmotager har ikke lenger råd til å kjøpe seg en anstendig bolig. Vi behøver ikke reise lenger enn til Stavanger-regionen for å få dette bekreftet. Det samme skjer i de amerikanske, kinesiske og australske storbyer pluss verden rundt.

Så derfor, bor du i distriktene i Norge- få deg et fagbrev eller en utdannelse det er bruk for. Da er du garantert den maksimalt positive kombinasjon av livskvalitet. En lønn du kan leve av, og samtidig gi deg grunnlag for å få egen bolig. Og så får du tid til å oppleve fuglesangen om våren og reise ut på en ubeferdet vei og oppleve stjernehimmelen. De virkelige verdier og kvaliteter kjennetegnes ved at de ikke er til salgs for alle de milliarder dollar som finnes i verden.
Ha en strålende helg med maksimal konstruktiv og offensiv livslyst! Det kan gi interessante resultater!