fredag 14. februar 2014

Yrkesutdannelse beste forsikring mot ledighet

Som særdeles samfunnsengasjert borger aner jeg nå "en stormannsgal vind" som blåser over landets utdanningssystem. Nå skal "alle" utdanne seg til "finere" stillinger hvor man slipper å skitne til hendene. Den slags "mindreverdig" virksomhet kan vi overlate til "polakkene"
Derfor er det for meg personlig særdeles gledelig å lese en rapport i dagens ærverdige Aftenposten når det gjelder risikoen for arbeidsledighet blandt de unge. Konklusjonen må for mange være aldeles oppsiktsvekkende: Vinnerne ved 25 års alder er de faglærte- de får både i pose og sekk. De har så godt som full sysselsetting og de er de 25-åringene som tjener aller best.
Taperne er de som ikke fullfører videregående skole. Det ligger jo i dagen at med et samfunn som krever mer og mer "avansert kunnskap" på alle arbeidsplasser vil vi få mange tapere i framtiden.

Blandt de med kun grunnskole som høyeste utdanning var sysselsettingen 66 prosent og hele 95 prosent for de med fagbrev! Interessant var det også at arbeidserfaring er særdeles viktig. Så det betyr at en skoletrøtt elev som kommer seg ut tidlig i arbeid "på gølvet" og får fortløpende "utdannelse" av bedriften, ligger uendelig mye bedre an enn en teorietisk meget intelligent "evighetsstudent" som har problemer med å skifte en lyspære!

Fra mitt ståsted er det norske utdannelses-system en konstant vandrende katastrofe. Det masseproduserer tapere. Årsaken til at det er kjørt i grøfta  er en ekstrem inflasjon i antallet paragraf-ridende byråkrater på bekostning av den "kompetente, idealistiske, menneskelige læreren". Det mest forskrekkelige er jo at læreryrket nå har fått så lav status at de virkelig dyktige lærere nå skygger banen. Det blir for mye skjemavelde.
Et yrke som det tydeligvis er meget fornuftig å satse på, i tillegg til fagbrev, er siviløkonom. Ifølge mine opplysninger er disse fremsynte studenter så ettertraktede at de blir "headhuntet" før de er ferdige med utdannelsen.
Min egen utdannelse innskrenket seg til å gå på en "religions-rasistisk" sekteskole, middelskolen og handelsskole på Bryne. Den eneste samlede lærdom fra disse tre skoler jeg har hatt nytte av i livet senere er dette. På sekteskolen lærte jeg skikkelig norsk. På realskolen lærte jeg tysk og engelsk.

Det jeg lærte på handelsskolen er hvordan man skulle være kledd når man (som mann) sto bak en disk. Kjemmet hår, skjorte, slips og blyantene skulle være sirlig satt opp i rekke på butikkfrakkens lomme. Og så skulle man tiltale kundene (som man ikke kjente personlig meget godt) med tiltalen DE. I øvrig skulle man beflitte seg på å bruke en meget behagelig, lavmælt og dannet tale. En slik figur hadde jo vært et storartet innslag i et revynummer av i dag.
Personlig har jeg hver eneste dag i mitt ikke selvvalgte yrkesliv syndet mot alle disse påbud. Jeg har stor sans for SV-politikeren som uttalte: "Idioten som oppfant slipset, burde vært skutt!"