lørdag 27. september 2014

Når "religion" blir kriminell ideologi

Jeg siterer fra et leserinnlegg i en oslo-avis nylig vedrørende de kriminelle "religiøse" som i øyeblikket  herjer i Irak og Syria: "De lever på en religiøs kriminell ideologi som er totalt uforenlig med alle andre siviliserte menneskers livssyn. Muslimer, kristne, hinduer og buddhister."
Dette ga meg noe å tenke på. Er da de forskjellige religiøse sekter over hele verden  i prinsippet ANNERLEDES?
Gjelder det ikke om å berøve de stakkarne som sitter i "det religiøse klister" enhver mulighet til et selvstendig, verdig og meningsfullt liv?
Når min barndoms sekt selv i 2014 tvinger de kvinnelige medlemmer til å gå i skjørt, er lederne der mindre avskyelige, i prinsippet,  enn de ledere som tvinger sine hjernevaskede kvinnelige religiøse slaver til å gå i burka?
For første gang i verdenshistorien har vi felles religion, nemlig den teknologiske materialisme. Og også for første gang i verdenshistorien har  alle mennesker felles avgud, nemlig mobiltelefonen.

Jeg kommer i hu historien om den meget rike ungkaren som i et finere selskap spurte meget diskret en av de lekre, gifte damer om hun kunne tenke seg om å gå til sengs med ham for 1 million kroner.
"Jo", svarte hun, "på betingelse av at ytterste diskresjon var involvert".
"Ved nærmere tanke synes jeg prisen er for høy, skal vi si en krone?", spurte ungkaren.
"Hva tar du meg for?", spurte damen, ildrød i toppen. "Det har vi nettopp fått konstantert, nå diskuterer vi bare prisen!"
I samme hykleriklasse som denne damen er for meg lederne av sekter. Får de det rette pristilbud, så er også deres "religiøse prinsipper" til salgs.
For meg er denne disse galningene i Syria/Irak bare den ytterste konsekvens av at kvasireligiøse fanatikere har kommet i maktposisjon.
Det er det samme virus som ligger og lurer under overflaten hos lederne i alle fanatiske  "bevegelser", hva enten det er innen  religion eller politikk. Lenin, Stalin, Pol Pot, korstogene, Mao, Nord-Korea- listen er lang.
ISIL dreper fysisk, sektene dreper psykisk. Det rent forskrekkelige er at norsk lov beskytter de som organisert dreper psykisk. Breivik drepte 77 mennesker fysisk og er blitt straffet for sin ugjerning.
Sektlederne straffes ikke, de får ture fram med psykiske massedrap sponset av de respektive lands "styresmakter".
Hvilke redsler har ikke bare katolske geistlige begått mot forsvarsløse barn opp gjennom historien- uten noen som helst konsekvenser for forbryterne?

Ha forøvrig en strålende helg! Dette er ikke dommedagsprek, men tvert imot en bevistgjøring av de som ikke har tenkt over denne sammenhengen.