søndag 26. oktober 2014

Det uoffisielle slagord for Oktoberfesten i Egersund.

Dette slagord ble plantet i meg "utenfra". Det ble publisert i Dalane Tidende  24/10. Imidlertid leser ikke de unge lenger papiraviser. Derfor føler jeg det som min plikt å publisere dette på blogg og facebook. Da er jeg sikker på at det står der til "evig tid".

Oktoberfest i Egersund er det magiske og medmenneskelige land.

Hvor alt konstruktivt og  positivt mellom mennesker går an.

Og som overfor finkulturellt fisefine og sure bakstrevere gir  fullstendig fann.

Fann med to n-er er ikke banning!. F i H med en n er banning!

Fann med to n-er var (og er) et av de mest sentrale ord i tjukkeste Egersundsdialekt.

Dette som en opplysning til de språklig interesserte.

Jeg har i DT oppfordret arangørene å få slagordet opp på en svær plakat ved teltåpningen under oktoberfesten. Gjør de ikke det, så betyr det , for meg subjektivt, at de ikke tør sette et kontant telemarknedslag.
De har med Oktoberfesten fått en praktfull utgang fra hoppet og svevet er helt perfekt.

Så var det dette med nedslaget da.....

Den som lever får se...