tirsdag 14. oktober 2014

Prost Kåre Mjølhus og Oktoberfesten

Da bryggerieier Harald Berentsen spurte meg om å åpne en av kveldene under årets Oktoberfest i Egersund, sa jeg ja på sparket. Selv om jeg visste det kom til å kreve meget grundige forberedelser. Under vanlige omstendigheter hadde jeg derfor sagt høflig nei, grunnet den tid som går med til å forberede seg, og vært smigret vedrørende forespørselen.
Men, min gode venn , prost Kåre Mjølhus åpnet i fjor, til en del kritikk fra "de sure" i ettertid, og det kunne jeg ikke la passere. For sine ekte venner går man uten betenkeligheter "i krigen".
Så derfor minnet jeg under åpningen om at en kjent kirkens mann (Martin Luther) i sin tid skal ha uttalt "at Djevelen trives best blandt sure folk". Så derfor minnet jeg den feststemte forsamlingen (1300 !) at da var det en helt naturlig konsekvens at en helt annen, på sin side, stortrives her i kveld omgitt av så mye humør. Og hvem var så det? (Kunstpause). "Herren!", sa jeg , mens jeg pekte i været.
Og da er det helt naturlig at Herren i fjor sendte sin fremragende ambassadør og generøse og humørfyllte medmenneske, prost Kåre Mjølhus, til å åpne en av Oktoberfestens kvelder. Kåre har vært sjømannsprest , og som sådan får du noe bredere menneskelig horisont enn det som utvikles på et trangt, gravalvorlig og pietistisk bedehus på den mest bakstreverske del av kyststripe- Norge.
Hvilken humørfyllt horisont Kåre besitter viste han til fulle da han utfordret meg til å bygge den "mest originale og grensesprengende skriftestol i kristenhistorien". Det ble gjordt inntil et sykkelverksted! Og på den ene vegg "der inne" er det mest magiske kristensymbol som noensinne er blitt utført av menneskehender. Skriftestolen ble i sin tid inspisert av Rogalands biskop, og han var sandelig imponert!
Deretter ble skriftestolen stengt! Og det blir den helt fram til den dag Norge blir katolsk!!  Men jeg kan se verden trygt i øynene. Jeg holdt mitt løfte til Kåre om å bygge "stolen". Jeg måtte helt til Buenos Aires, for i verdens største skriftestol å bli inspirert til  få de siste detaljer på plass.
For de som tror det at det nå har rablet helt for meg, kan jeg bare opplyse at jeg brukte prosjekt skriftestol til å bygge om hele butikken. For de som ikke kjenner historien fortoner "stolen" seg som ei spennende villmarksbu kledd med bjørkestammer og mose fra høyfjellet. På taket troner mange kongeørner og mere til. Et lignende byggverk finnes ikke i noe butikklokale på moder Jord.

Kåre vil for alltid være en medmenneskelig gigant i mitt liv. Han har beriket livet til så mange, og vil berike enda flere i framtiden.
Derfor beordret Herren nettopp han til å åpne Oktoberfesten i fjor. At Herren har humoristisk sans,viste Han til fulle da han beordret en ugudelig sykkelreparatør til å åpne Oktoberfesten dette år.

Det prosten og sykkelreparatøren har til felles er at de begge er født med humørpromille i blodet. Så derfor slipper vi begge å bli uføretrygdet grunnet manglende humoristisk sans.  Det skal bli artig å observere hvem Herren beordrer til å åpne Oktoberfesten i Egersund neste år. Spennende blir det!!!