mandag 18. april 2016

Gudene startet inne i menneskets hoder

I Pontoppidans forklaring over de ti guds bud (bibel nr. 2 for maaange tidligere nordiske generasjoner) er spørsmåls/svar nr. 16 fullstendig avklarende når det gjelder å avsløre allverdens kristendoms-svindel.
Spørsmål: Må man da ikke grunne sin tro og levnet på umiddelbare åpenbaringer, drømmer, egen fornufts innbildning, ANDRE MENNESKERS MYNDIGHET OG EKSEMPLER, gammel mening, ordspråk, VEDTEKT OG SÆDVANE,  eller noget sådant?
Svar: Nei, derpå grundes ingens sand  tro og lydighet, men overtro, ugudelighet og SELVUTVALGT DYRKELSE, SOM ER GUD IMOT.
Og denne "visdommens bok" lærte jeg selv utenat mer enn 10 ganger. Og dette spørsmål/svar kler jo alle nordens sekter fullstendig nakne og avslører "den religiøse aktivitet" i de lokale sekter (perane/lommelendingene) som organisert svindel, religiøst sett.  For hvis det er noe sted i Norge hvor det drives avgudsdyrkelse av vedtekt, sedvane, andre menneskers myndighet og SELVUTVALGT GUDSDYRKELSE, så er det sannelig her!!
Spørsmål/svar 70 er også interessant.
Hvorledes kan man bedrive avguderi med den utvortes gudstjeneste?
Når man midt i sin ubodferdighet setter en blind tillit til kirkegang, skriftegang, altergang, almisse, bøn, sang , læsning og deslige gjerninger, som ikkun (kun) er gode hos de bodferdige , MEN GJELDER INTET HOS HYKLERE.
Spørsmål 353 er jo også avklarende.
I hvor mange dage skapte Gud verden?
I seks dage, og på den sjette dag skapte han mennesket.
Og dette sistnevnte vrøvl læres hos disse "sterktroende" i Egersund/Kristiansand den dag i dag- i 2016! Og ikke bare der- også blandt millioner av fundamentalistiske amerikaner!!! Å forfekte evolusjonslæren er for disse (religiøst sett) primitive og forstokkede, jevngodt med blasfemi!

Det det tre trilling-religionene (kristendom/jødedom/islam) har til felles, er at de alle tre er organiserte trelldoms-systemer under det skrevne ord.
Ordspråket  TANKEN  ER ORDETS TRELL burde vært spikret opp på hver eneste dør verden rundt.

For en del år siden gikk fjernsynsserien DE KRISTNE på NRK. En fenomenal og opplysende serie som burde vært pensum i hele den kristne sivilisasjon, ikke minst sekter. Jeg husker sluttsatsen av den dyktige vert som loset oss gjennom kristendommens historie: I begynnelsen var ordet, MEN ORDET  KREVDE FORTOLKNING!!!!
Og det er nettopp fortolkingen av det skrevne ord (Bibelen) som har blitt den tyranniserende avgud i over 2000 år, utøvet  av et "presteskap" som i alt overveiende grad har særdeles lite til felles med den "frelser" de har tatt til inntekt for sin trang til å tyrannisere sakesløse medmenneskers sjel i hele deres  liv. Hvis det finnes noe helvete, burde "kristelige" hyklere (Bibelen/bønnehuset/bankboka) havne der- i all evighet- og enda lenger!