onsdag 13. april 2016

Mitt møte med Per Fugelli

For noen år siden skulle jeg være med i et kulturdialogisk møte i Soknatun. Min oppgave var å introdusere Per Fuggeli. Nå når Per danser med døden (kreft) kom jeg ihu et minneverdig møte jeg hadde med denne nasjonale kjendis m/tversoversløyfe.
Primus motor Olaf Lundø og Per Fugelli var innom sykkelverkstedet slik at vi kunne gå gjennom tidsbruken i programmet først. Jeg hadde vært på kulturdialogisk konferanse før med Olaf som leder, og tidskjemaet sprakk ettertrykkelig! Olaf har mange udiskutable kvaliteter som kulturperson og medmenneske, med å organisere tidsbruken på konferanse, det er ikke hans sterkeste side utfra mine tidligere erfaringer.
Jeg sa derfor til Per på verkstedet  "at nå har jeg deg som  vitne på  at Olaf lover å holde tiden". Olaf lovet dyrt og hellig, Men, på konferansen gikk det som jeg fryktet. Vi gikk laaangt over tiden ettersom bryllupstale-syndromet slo inn for fullt. Noen blir aldri ferdige.
Så da jeg skulle opp på scenen og introdusere Per, måtte jeg bare glemme min alt jeg hadde drillet meg på og gjøre det så kort som overhodet mulig. Dette fortalte jeg også publikum i salen før jeg sa følgende:
" Per Fugelli er allestedsværende som Vår Herre, kontroversiell som Jesus Kristus og hvis damene skulle satt navn på han ville det blitt Per Herligånd".
Salen lo godt av denne utvidede onliner. Artig å tenke tilbake på når denne ruvende kulturpersonlighet snart ikke lenger er blandt oss.
Forøvrig, toastmestere i bryllup og andre høytidelige tilstelninger bør gå gjennom på forhånd hvor mange minutter hver enkelt skal få tale. Og bryte av snakkesalige så kontant som mulig!