lørdag 4. mars 2017

Da Satans ambassadører regjerte Norge og Irland

Norge er lutheransk og Irland katolsk. I begge land fikk Satan på 1900-tallet helt fram til rundt 1970 regjere fritt når det gjaldt fordømmelse av "uekte barn". Uten sine ivrige ambassadører i "gudelig" forkledning hadde han ikke hatt så total kontroll over "folkemeningen".
Grunnen til dette blogginnslag er det jeg leser om hva som nå kommer for dagen i Irland av uhyggeligheter som trosser enhver beskrivelse- begått av Den Katolske Kirke. En kirke som ingenlunne har vært Guds tjener, men tvertimot Satans beste og mest effektive medhjelper.
Jeg tenker da på barn født utenfor ekteskap i Irland. Nå dukker det opp massegraver med restene av disse "jordens fordømte" som regelrett ble sultet til døde av "kristelig oppnevnte" på barnehjem. De sakesløse barna ble plaget fra fødselen av og fikk en skjebne "mye verre enn døden". Det er nå kommet fram at barna så ut som jødene under krigen i Hitlers utryddelsleirer. Grunnet sulteforing var de levende skjeletter med hud som slang løst rundt det samme skjelett. Når de døde, ble de slengt i massegraver. Som "uekte barn" var de en skam for "ekte kristelige mennesker".
Grunnen til at jeg kobler Norge til disse uhyrligeheter er hva jeg selv opplevde etter krigen i Egersund. Jeg tenker da på "tyskerbarna" og omverdens behandling av dem. En sak var de vanlige "lausungene". (Tygg på ordet !) De ble vi "ektefødte barn" tidlig gjordt oppmerksom på som egentlig noen mindreverdige, og mødrene stemplet som "billige horer". Men "lausunger" født under krigen med tysk far var jo aldeles nederst på rangstigen! De hadde jo like lite menneskeverdt som de "kasteløse" i India. Og "horene" var jo i tillegg "landsforrædere".
Og etter krigen beordret Satan mobben til å snauklippe disse fortvilede unge damer i full offentlighet. Og dette syntes Den Norske Kirke var helt på sin plass! Den som tier, den samtykker. Det kom ikke et pip av protest fra "de gudeliges leir".
Men Satan var så utspekulert at han lot de virkelige landsforrædere (spesielt innen politikorpset) slippe veldig billig. Og enkelte av disse var ansvarlig for mange nordmenns død og henrettelse!!!!
Ingen av de kvinnene som fikk barn med tyskerne har forvoldt andre menneskers død og lidelser. Det betydde ingenting for mobbens  lavere intstinker, som Satan så elegant hadde organisert.
Bildene av den snauklipppende mobben i fri dressur må jo få anstendige mennesker til å krympe seg langt inn i sjelen og føle den ytterste beskjemmelse over å tilhøre menneskerasen.
Har Satan nå i 2017 slakket på grepet i så måte når det gjelder fordømmelse av uekte fødte barn? I Norge absolutt JA! I Irland og Polen tja! I begge disse bakstreverske land har Satan gjennom sin allmektige katolske kirke fortsatt nesten total sosial kontroll. Abort er forbudt. Og selv om en far voldtar og besvangrer sin datter, er abort meget vanskelig å få tillatelse til.
For å sørge for at mest mulig voldtekter av sakesløse barn ble feid under teppet, sørget Satan for å innføre sølibatet i sin katolske kirke. Det betydde at prester måtte vri sin undertrykte naturlige sexlyst over på overgrep at tusener og atter tusener av forsvarsløse unger. De kriminelle prestene ble bare flyttet av sine overordnede til et nytt sted hvor Satan lot dem fortsette sine ugjerninger. Mye av dette har kommet for en dag , hva enten det er i Boston, Australia eller andre steder i den katolske verden. Det har kostet Den Katolske Kirke millioner og atter millioner i erstatninger.
Var alt så mye bedre før i Egersund? Ingenlunne !! Dagens Egersund er et "medmenneskelig paradis", hva enten du er født i eller utenfor ekteskap. Stikk motsatt av" fordømmelsens mørke middelalder".