lørdag 18. mars 2017

Setningen som gir DEN ONDE totalkontroll over menneskerasen

"Tanken er ordets trell".  Disse fire ord har Den Onde, helt siden boktrykkerkunsten så dagens lys, brukt til å ta total kontroll over menneskerasen.
I den vestlige sivilisasjon har bibelen vært den ondes fremste redskap til å hjernevaske og ødelegge millioner og atter millioner av menneskers liv. Og mørkets fyrste er helt i kanonform når han i Romerbrevet kapitel 13, vers 1 befaler " enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes INGEN myndigheter som IKKE er av Gud (!).
Og det er nettopp med denne befaling om total underkastelse av enhver myndighet, at den onde er på sitt mest uhyggelig utspekulerte. Vi så de eksempelvis i Nazi-Tyskland hvor  de fremste representantene for presteskapet paraderete villig ved siden av Hitler.
Å påberope seg å representere Gud, gir jo allverdens store og små psykopater fritt leide til å begå de uhorveligste ugjerninger overfor sakesløse medmennesker.
I Pontoppidans Forklaring over de ti Guds bud nr. 15 er spørsmålet: Skal vi antage Den Hellige Skrift for vår Troes og Levnets eneste, visse og fullkomne rettesnor?
Svar: Ja, visselig.  (Med andre ord, alt annet som er skrevet om livsveiledning er syndig vederstyggelighet.)
Nr. 20 er heller ikke dårlig.
Kan man ei av egen, blot naturlig Fornuft forstaa og udlegge skriften til Salighets kunnskap?
Svar: Nei, thi vor Fornuft er ved synden fordærvet.
Hvilket betyr at det er totalforbudt å tenke selvstendig. Eller som det står et annet sted i Pontoppidan.
Man skal ikke gruble derover med menneskelig fornuft.
Regler som er nedskrevet, enten i det sivile eller religiøse liv, har en aldeles uhyggelig makt over menneskene. Enten det er maktparasittene som utøver reglene, eller de sakesløse ofrene. Regelrytterne i det offenlige kan forsure livet for mange, men regelrytterne i det geistlige kan totalt ødelegge livet for mange millioner.
Hitlers propagandaminister Goebbels var en av Satans personlige favoritter når det gjaldt å hjernevaske og programmere menneskets sjel med blank løgn. Oppskriften var genial i all sin satanisme. "Gjentar du en løgn ofte nok, vil selv de som vet at det er løgn, tilslutt ANTA løgnen som sannhet".
Men Goebbels var jo bare Den Ondes oppvarming når det gjelder å sette løgnen i system. Fanden ventet med å åpenbare sin siste favoritt i så måte helt til januar 2017.
Og verden ble presentert for Donald Trump.............