lørdag 11. mai 2019

Er dette dødstsøtet for ny E39 gjennom Dalane?

Stavanger Aftenblads eminente journalist Arnt Olav Klippenberg har de siste dager hatt svært så interessante og opplysende artikler vedrørende planene om ny E39 gjennom Dalane. Artikkelen i dag, lørdag 11.mai er sannsynligvis dødsstøtet for planene om Norges særdeles dyreste bompenge-strekning
Jeg  tillater meg å sitere hva SP sin ordførerkandidat Kjetil Slettebø mener om saken. " Slettebø vil ikke være med og vedta en finansieringsmodell for noe han kaller "et graverende inngrep i Bjerkreim". Han ser knapt en eneste lokal fordel med veien slik den er foreslått. Det blir en vei for folk som vil kjøre forbi Bjerkreim. Og pakken er altfor dyr."
I artikkelen går det også fram at Eigersunds ordfører Odd Stangeland forstår  at nye E39 ikke heller tjener Eigersund!
For meg personlig har det aldri vært tvil om at hele dette Nye E39 er et arrogant hals-over-hode prosjekt som er blitt overmåte udemokratisk styrt av byråkratiet i Nye Veier.  For virkelig å understreke at hele disse planene ikke henger på greip, kan jeg sitere slutten av Klippenbergs artikkel.

"Samferdseslminister Jan Georg Dale kom kom nylig med denne "avklaringen" til NRK Sørlandet. Bompengeopplegget for E39 er ennå ikke avklart. Vi vet hverken hvor bommene skal stå eller hva satsen blir"!!!!

Det er noe som heter God dag mann, Økseskaft!

Hvis vi skal ta en lignelse som belyser hele vanviddet rundt finansieringen og plasseringen av Nye E39, burde denne "lignelse" vært enkel å forstå.

En entreprenør kommer til en huseier som lever komfortabelt i sitt hus og opplyser følgende. " Du skal skrive under på disse papirene fordi vi i "firmaet" har bestemt at du skal ha nytt hus. Det gamle duger ikke lenger. Du får ikke vite hvor det nye huset skal bygges, hvordan det ser ut eller hva det koster.   Skriver du ikke under, må du selv ta konsekvensene!!

I filmen  Gudfaren var det snakk om å gi "et tilbud du ikke kunne si nei til". Med pistolen mot pannen til han som fikk "tilbudet"!


Den "pistolen mot pannen" som Nye Veier prøver å holde mot hodet til Bjerkreim og Eigersunds folkevalgte,  er kun en bløff  som du bruker når du i poker sitter med svært så dårlige kort.
Ettersom Bjerkreim og Eigersund sitter med de beste og bunnsolide demokratiske kort i dette "pokerspillet", er det bare å  presse Nye Veier til å vise sine kort. Det tør de nok ikke. Derfor kaster de dem for ikke å bli avslørt.