torsdag 9. mai 2019

Et politisk bompengehysteri uten enhver styring

I dagens Dagbladet går tidligere nestleder, Trond Giske, hardt ut mot dagens bompenge-innkreving som usosialt , ettersom det rammer hardes de trafikanter som tjener minst og trenger bilen mest. Venstres nestleder, Abid Raja, på sin side mener bompenge-innkrevingen er rene flåeriet" av sakesløse bilister.  Det var å håpe at alle på Stortinget hadde samme innsikt.
For det som nå skjer rundt bl.a. den planlagte nye E39 viser jo at den politiske stormannsgalskapen og den økonomiske uansvarligheten (overfor lavinntekts-bilister) er kommet helt ut på viddene. Virkeligheten overgår fantasien! Bomsats på 3 kr. pr kjørte kilometer pluss drivstoffsutgifter og mere til. Dette er som tatt ut fra en skrekkfilm.
Når nå industrien i Eigersund (3 % av Rogalands befolkning) går voldsomt inn for nye E39 og nytt kryss ved Sagland, kan jeg ikke forstå annet at den samme Eigersunds-industri planlegger å begå kollektivt økonomisk selvmord. Eigersunds befolkning har stått på stedet hvil i flere år. Når jeg nå i den senere tid har tatt toget tur/retur Egersund-Stavanger, ser jeg jo at Eigersund må fortone seg som en utkant for folk på Nord-Jæren.
Og skal Eigersunds-industrien vokse, må den jo hente folk utenfra "utkanten". Og hvem vil vel søke arbeid eller bosette seg i en befolkningsfattig region hvor det koster skjorta å transportere seg med bil?
Dalane-pakken vil for meg alltid være skrekk-eksempelet som fikk mine øyne opp for et vanvittig bom-opplegg uten minste privat-økonomisk forståelse fra de folkevalgte med totalt "tunnelsyn".
Dette bom-hysteriet fortoner seg for meg mer og mer som "en nyreligiøs politisk bevegelse". Og da skal de mest bomhysteriske politikere ha seg frabedt envher form for fakta som avslører galskapen.

Ringvirkningene fra en tre/kroner/pr.kjørte kilometer er så negative for befolkningen i Dalane at politikerne med sitt gruppepress/tunnelsyn knapt aner en brøkdel av konsekvensene. Det gjør alle vi som lever i den virkelige verden og ikke opplever et "liv" basert på tørre sakspapirer.

Jeg må få komme med et konstruktivt spark til Eigersunds ordfører som i denne sak ivrer voldsomt for å få nye E39 så kloss inntil Egersundsom mulig.. Flekkefjord har hatt E39 kloss i byens  sentrum i generasjoner. Det har ikke hjulpet Flekkefjord det aller minste! Og nå anbefaler Veivesenet å legge den nye E39 mye lenger bort fra Flekkefjord by enn planlagt!

Jeg frykter at med tre kroner/pr. kjørte kilometer på Nye E39 går distrikts-Dalane mot en sikker avfolking. Og tenke seg til at  dette planglagte prosjektet er "babyen" til en samferdselsminister fra FRP!  Partiet som er mot bompenger! Den Tragiske Komedie i Dalane burde vært oppsatt på teaterscener verden over!