fredag 3. mai 2019

Ingen nye bomstasjoner i Dalane!

Innkreving av bompenger er ifølge eksperter et "primitivt, kostbart og gammeldags system". Jeg kan laaangt på vei være enig.
Dalanepakken, som jeg bekjempet med nebb og klør, var dråpen som fikk det hele til å flyte over for meg. Etter den skrekk-oppvisningen fra lokal- og fylkespolitikerne mistet jeg mye av troen på at det er ansvarlige og tenkende vesener vi har valgt inn i styre og stell. Du snakker om å sette befolkningen i en økonomisk/geografisk rottefelle og frembringe et nytt sosialt klassesystem!
Og nå er vi igang igjen! Den planlagte nye E39 gjennom Dalane vil bli den dyreste strekning å trafikkere i Norge , med god margin! Kjøreprisen pr. kilometer vil bli så høy at folk med vanlige lønninger simpelthen ikke har råd til å bo her hvis de er avhengige av bil til og fra arbeid utenfor regionen.
Det finnes selvsagt bomprosjekter som har vært på sin plass. Feda-brua fra 2007 med påfølgende tunneller er et stjerne-eksempel i så måte. De kronene vi sparer på omkjøringen gjennom Kvinesdal sentrum rekker til mange bompasseringer over Kvinesheia. For ikke å snakke om besparelse av tid!
Motorveien Kristiansand-Grimstad likedan.
I tillegg til den himmelhøye kjørepris pr. kilometer,  vil en ny E39 totalt ødelegge Ualand-bassenget som er en av Dalanes veldigste naturkatedraler. (Det blir nemlig traseen). Og et levende bygde- og jordbrukssamfunn blir helt utryddet. Hvem vil vel bo ved siden av en trafikkmaskin som dreper enhver livskvalitet?
Det hevdes fra "styresmaktene" at gamle E39 gjennom Dalane kan benyttes som før uten noen form for bompenger. Det høres jo "greit og lovende ut". Men jeg personlig ser  dette som et  kyniske agn  "styresmaktene" nå dingler foran lettlurte lokalpolitiker og opinionen. Det forsto  jeg da det fra det samme hold ble uttalt at nå måtte vi regne med nedgradering av gamle E39 til fylkesvei og reduserte fartsgrenser! Hvilket betyr (for meg) at jo mer folket benytter seg av fortsatt gratis kjøring på gamle E39, jo mer reduseres fartsgrensene, helst ned mot 50 km/t. Og med intensiv radarkontroll! Saftige bøter skal tvinge maksimalt av lokaltrafikken over på nye E39.
Var det kanskje en ide for veimyndighetene å først få gjennomført ny E39 på den aller mest presserende strekningen i Rogaland, nemlig Sandnes-Ålgård? Det er her trafikken står i stampe. Det finnes ikke i dag stillestående trafikk-køer på strekningen Ålgård- Søgne. Disse køene befinner seg derimot i rushtidene mellom Stavanger og Ålgård!
Fra mitt ståsted fortoner Nye Veiers nye E39 mer og mer som et hals-over-hode prestisje-prosjekt.
Hvis jeg var ordfører i Eigersund ville jeg på det nåværende tidspunkt gitt klar beskjed.
Fiks strekningen Sandnes-Ålgård først, og så kan vi siden snakkes. Foreløpig klart nei til bompenger på ny E39 gjennom Dalane.