fredag 14. september 2012

FÅ DE NARKOMANE I ARBEIDSLEIR

Fra mitt ståsted ser jeg klart hva som feiler den moderne sivilisasjon. Og det er et arrogant ,byråkratisk og komplett  udugelig offentlig apparat. Et apparat som er grobunnen for politiske udugeligheter.
En av de hellige teser i den politisk-byråkratisk-udugelige organisasjon er at "det er så synd på rusmisbrukerne". Derfor må disse "stakkarne" hjelpes på alle måter. De ærlige sliterne som havner i sykehuskø og som korridorpasienter er ikke interessante nok for byråkrati-overklassen. Det gir ingen politiske poeng.
Hadde jeg i dag hatt all makt , skulle enhver rusmisbruker blitt internert i det som nå er militærleirer. Der skulle de måtte lære seg et ærlig arbeide før de slapp ut. Ærlig arbeide er det eneste som gir en person SELVRESPEKT.
For de som måtte hyle opp når de leser dette (militærnekterne selvsagt), er det bare å opplyse at jeg selv var internert i månedsvis på Evjemoen under militærtjenesten. Vi lå mange på rommene i flere høyder. Presis slik skulle rusmisbrukerne blitt innkvartert. Ikke som nå i luksusleiligheter, og med omkostninger for kommunene for sannsynligvis over en million pr. rusmisbruker.
Jeg så faktisk på trykk et leserinnlegg i sin tid i lokalavisen hvor skribent-byråkraten påsto at rusmisbrukerne var en ressurs for kommunen.
HERREN  HJELPE  OSS  ALLE  SOM  ER  TVUNGET  TIL  Å  LEVE  I  ET  BYRÅKRATISK  GALEHUS.