fredag 11. juli 2014

Persondyrkelse som religiøs sinnsykdom

I min bardoms sekt var det i en trettiårsperiode (fra rundt 1906 til rundt 1936) en avgudsdyrkelse av to personer , "Presten" Per Nodland og hans "husholderske" Kristine Skeipstad så avsindig at man kan snakke om denne type "religion" som en kombinasjon av åndelig aids og sinnsykdom.
Avgudsdyrkelsen gikk ut på at hele barneflokker ble oppkalt etter Kristine og Per. Karl Peder og Kristine Petra var gjengangerne. (Begge mine foreldre het det.) Min ene bestemor var så fanatisk at alle hennes 10 barn ble oppkalt etter disse to avgudene. Karl Peder, Kristine Petra, Petra Kristine (!) og så videre. Denne fanatikeren fortalte en nabo at om hun hadde hatt 20 unger, skulle de alle vært oppkalt etter Per og Kristine!
Min andre bestemor nektet først å bære meg til dåpen hvis jeg ikke skulle hete Karl Peder, men heldigvis hadde jeg en fader som satte foten ned.
Grunnen til at jeg blogger dette er at en av mine slektninger nå nettopp har skrevet en avhandling om den mektige Kristine Skipstad. Da Per døde, bosatte den nye presten seg sammen (!) med Kristine Skipstad på Krossmoen. Ingen av de hjernevaskede stakkarne i sekten stilte spørsmål ved dette vanvidd. Heller ikke hun som var gift med etterkommeren etter Per!
Persondyrkelsen av Kristine og Per døde ikke helt ut på 1930-tallet. Så sent som henimot 1980 fantes det fortsatt familier i sekten som hadde bildet av Kristine og Per på hedersplassen i stuen. Dette var heldigvis helt utenkelig hjemme hos min moder og  fader. Begge to var heldigvis kjemisk rene for religiøs fanatisme. De var bare født inni i et kvasireligøst system som, for meg helt subjektivt, den dag i dag er et kriminelt system hvor lederne burde fått en straff som fortjent!
Vi snakker her om frihetsberøvelse av  aller verste sort, nemlig friheten til å ha egne religiøse meninger. Det finnes ikke i de lokale sekter i Eigersund og Kristiansand den dag i dag. At sakesløse mennesker skal den dag i dag fødes inn til religiøst slaveri i det moderne Norge, forteller jo alt om et tvers gjennom plukkråttent samfunn. Likeverd og frihet er for disse hjernevaskede stakkarne bare  en syk vits.
Jeg har sett så mange tragiske skjebner innen dette sataniske system at jeg vet hva jeg blogger om. For min egen del har jeg heldigvis fått arvet nok humør og selvstendig tankevirksomhet til  at jeg er fullstendig immun mot enhver form for kvasireligiøs påvirkning. Fordelen med min bakgrunn er at jeg er en av de personer på kloden som krystallklart ser at når tanker og tro organiseres, dør den menneskelige sjel langsomt og sikkert.
Og derfor kan man med full rett snakke om at de hjernevaskede religiøse sekter består av en opphoping av døde sjeler. Hvilken skjebne!
Det hører med til historien om dette sinnsyke system at Per Nodland hadde stukket av fra sin kone og bosatte seg sammen med"husholderske" Kristine Skipstad- uten at noen som helst av de hjernevaskede stilte et eneste ubehagelig spørsmål.
Hvordan står det til med min barnsdoms sekt i dag? Hjernevaskingen og den åndelige rasisme (alle andre er garantert å komme til helvete) er, fra mitt subjektive ståsted, akkurat som før.