fredag 5. juni 2015

Forskjellen på ateister og fritenkere

Hvis du parrer den siciliaske mafia med tidligere Deutche Demokratische Republik, så er resultatet de lokale sekter i Egersund. Avkommet har arvet begge foreldres verste egenskaper.
Min særdeles gode venn , journalist og underholdingsartist Arnt Olav Klippenberg, hadde i dag i sin  faste spalte i Stavanger Aftenblad (Fra Provinsen) noen interessante betraktninger under overskriften Ateismen er død.
En meget interessant artikkel som understreker at Arnt Olav spiller i den journalistiske elitedivisjon.
Jeg ringte ham opp for å gratulere -og- samtidig avklare en misforståelse. Han har tidligere kalt meg offentlig for ateist. Det gjør meg ikke det aller minste. Men det er her han blander begrepene, som så mange gjør. Jeg er nemlig 100 % fritenker. Og en fritenker er en som med sin frie tanke tenker 100 % fritt i forhold til all organisert religiøs virksomhet. Og som sådan har jeg like lite sans for de fantasiløse ateistene (gudsfornekterne),  som jeg har for humørløse "kristne" fundamentalister.
Da mennesket, i motsetning til sine nære slektninger sjimpansene, utviklet evnen til å tenke seg abstrakt, så oppfant de i sine  fantasifulle hjerner begrepet "guder". All verdens "guder" gjennom de siste titusener av år har aldri skapt et eneste menneske, men sannelig har mennesket skapt en hel skog av guder innen de forskjellige religioner! Og det har vært menneskerasens kombinerte velsignelse og forbannelse!
Det ateistene mangler er sansen for livets magiske dimensjon. Uten den blir tilværelsen flat i det moderne materialistiske forbrukerhelvete! Og forbrukermaterialismen er den nye religion som praktiseres av alle, hva  enten du har din daglige gange i horehuset, bedehuset, fotballbanen og i det hele tatt.
Og det virus som er felles for ateistene, og eksempelvis de lokale sekter, er den fanatiske skråsikkerhet.
Den dreper sjelen hos  begge disse utgaver av menneskerasen. Derfor har jeg en plakat med store bokstaver klistet på døren til mitt lese-og tenkeværelse.
NÅR   TANKER  OG  TRO  ORGANISERES, DØR SJELEN LANGSOMT OG SIKKERT!!!!

Problemet med "gudene" som mennesket oppfant, var at plutselig var det en del maktglade parasitter i menneskeskikkelse som overfor sin stamme opptrådte som "Guds utsendte". Og alt hva disse parasitter presterte overfor sine medmennesker, "så var det på Guds befaling". Og hvis en eneste av disse åndelige og materielle slavene ytret seg kritisk mot "Guds utvalgte", så ble de stemplet som kjettere og brent på bålet.

Jeg trodde i min opplyste sjel at museumsreligionen ved navn kristendommen skulle dø ut av seg seg selv. Det vil den også gjøre etterhvert. Selv i Guds Eget Land (USA) tror stadig færre på "den bibelske Gud".
Men den vil leve lenger enn jeg trodde. For materialismens "religion", som vi alle praktiserer, har nemlig uten minste blygsel kuppet kristendommen og gjordt den til sin. De kristelige seremonier, dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser har nå blitt så "big business", at bortfallet av disse seremonier ville blitt en total økonomisk katastrofe for forretningsstanden verden over. Konfirmasjonen (confirmation), bekreftelse av dåpsløftet, har jo eksempelvis utviklet seg til en grotesk konkurranse om hvor mye penger konfirmantene kan hale inn for anledningen. Og slik utvikler de seg til sanne og ekte materialister. Kirkebygget er jo blitt redusert til et åndelig horehus( jfr.Pontoppidan), "hvor man bedriver horeri med seremoniene og den utvortes gudstjeneste". Skal jeg personlig først bedrive "horeri", så skal det ærlig og redelig skje på et luksusbordell!!!