onsdag 17. juni 2015

Hva kan bordellene lære lokalsektene?

For de som måtte mene at jeg , grunnet den pågående "offensiv" mot de lokale sekter, "har et horn i siden til dem", helt og aldeles feil! Takket være "innfødelsen" i min barndoms sekt, fikk jeg en så variert barndom rundt 1950 som "de ugudelige barn" utenom sekten bare kunne drømme om. Samtidig fikk jeg på kropp og sjel tilført en aldeles ubetalelig innsikt i den menneskelige psyke, som du aldri kan lære på et universitet.
Min "emigrasjon" fra den "religiøst" sett,særdeles primitive sekt, startet gradvis etter en oppklarende samtale med min vidsynte fader. Jeg var da rundt 15 år. Og fra da av så jeg meg ikke tilbake. Sekten ble etterhvert bare et fjernt minne. Men, ettersom jeg levde fortsatt i Egersund (jeg er i slekt med rundt 90 % av sektmedlemmene), så fulgte jeg jo med fra orkesterplass "utviklingen" i sekten. Så selv om medlemmene har erstattet hest og kjerre med toppmoderne biler, så er "tankemessig" sekten på samme stedet hvil som rundt 1900. Det er den samme gamle "primitive hore", selv om leppestiften er ny.
At jeg gjennom årene har sparket sekten i baken i form av leserinnlegg i ny og ne i DT, er motivert ut fra det edle motiv å gi støtte til de som grunnet kjærligheten er blitt "utstøtt" fra sekt og nær familie. Det er samme motiv som driver meg nå. Ettersom jeg er den eneste nålevende som har nok unik sekte-erfaring, sosialt mot, formuleringsevne og det hele, påhviler det meg plikten til å flombelyse den aldeles ufyselige virksomheten sektene vitterlig er . En dobbelt kriminalitet (FOR MEG HELT SUBJEKTIVT!!!) sponset av den norske stat !
Hvis jeg med min grundige viten og erfaring hadde fått valget mellom de to yrker ( jeg måtte velge ett av dem!), enten bestyrer av et seriøst luksuriøst bordell, eller predikant i en av de lokale sekter, så hadde jeg selvsagt valgt å bli bordellbestyrer! Dette er jo et klin ærlig yrke!! Det er hva det utgir seg å være , og ingenting annet! Du betaler og får standard sex, eller avansert avansert sex, alt ut fra hva du bestiller på menyen. Du presses hverken til å betale årlig "skatt", eller pliktmessig regelmessig oppmøte for å høre på vrøvl! En kontant og grei ordning mellom helt likeverdige forretningspartnere.
Å være predikant i lokalsektene ville vært for meg helt utenkelig. Jeg ville (helt subjektivt!!) følt meg både som en åndelig parasitt, og i tillegg økonomisk snylter. Jeg ville mistet enhver selvrespekt, og da ville etterhvert selvforakten satt inn. Og da ville løpet vært kjørt. Da bedre med en kule i pannen og ferdig med det hele! For meg ville døden vært en bedre skjebne enn sektepredikant.
Hva kan så lokalsektene lære av seriøse bordeller? Først og fremst ærlighet og redelighet. Selveste Erik Pontoppidan beviser jo at lokalsektene har redusert sine kirkebygninger til "åndelige horehus".  "Å drive horeri med den utvortes gudstjeneste" er for Pontoppindan en dødssynd som drives av "hedninger". "De har gudfryktighetens skinn, men nekter dens kraft"!
Disse kvasireligiøse svindlere blir ytterligere avkledd til skinnet av den godeste Erik Pontoppidan. Spørsmål/svar nr. 70. "Hvordan kan man bedrive avguderi med den utvortes gudstjeneste? Når man midt i sin UBODFERDIGHET setter en blind tillit til kirkegang, skriftegang, altergang, gaver, bønn, sang, lesning og liknende gjerninger, som kun er gode hos de bodferdige, MEN GJELDER INGENTING FOR HYKLERE."
Så hver gang mine blogglesere observerer flokkene som går inn i de lokale sekters kirker på søndagene, så vet dere hva hykleriet dreier seg om. Nei , takke seg til et ærlig horehus som er hva det gir seg ut for!!!