tirsdag 9. juni 2015

Universet er uendelig mye større enn guders verk.

Min uerstattelige åndelige blodsbroder Arnt Olav Klippenberg har skapt engasjement med sine betraktinger om Gud og ateisme i sin faste spalte, Provinsen, i Stavanger Aftenblad.
Han har fått det som han ønsket, bl.a. tilsvar i dagens Aftenblad av Askill Voll. Jeg tillater meg å sitere fra hans svar: "Eg  har respekt for  folksom greier å tru på eit evig liv og ein allmektig. allstyrande Gud. .... Om undringa over det utrulege universet vi er ein del av, blir djupare og meir ekte når ein lever med eit fasttømra bilede av Gud inni hovudet, her eg mine tvil om. .............Religionshistoria viser det motsette, der dogme og stivsinn har lagt lokk på kreativ undring og utforsking av naturen i hundrevis av år."
Så avslutter han med et dikt som jeg skal sitere de siste fire linjene fra:
vi ser kvarandre
dei seier det er gudars verk
men det er større
MYKJE, MYKJE STØRRE     (Uthevet av meg).

Jeg kom i prat i går med et par av mine svært godt bekjente. De fortalte at folk rundt forbi fortalte at nå var sykkelreparatøren "blitt helt galen". De tenkte da på min offensiv på min blogg overfor de lokale sekter som kvasireligiøse bløffmakere.
Til det er bare å bemerke at mitt sedvanlige gode humør steg ennå et par hakk. Jeg er ikke ute på å henge ut enkeltmennesker, men tvert om prøve å redde så mange mulig ut av fengsel som gjør dem (for meg helt subjektivt!) til (religiøst sett!) psykisk utviklingshemmede. Og hvem i all verden av oss "normale"  ville noen "psykisk utviklingshemmede" det minste vondt. Jeg er glad i mange av dem, som, bortsett fra religiøs villfarelse, er meget kompetente og normalt intelligente samfunnsborgere.
 Jeg har erfart fra min barndoms sekt at du kan være så intelligent du bare vil, men, hvis sekten klarer å få inn den kvasi-åndelige aids i ditt følelses- og nervesystem i tidlig alder- så er løpet kjørt , og du får aldri mer sjanse til å leve ditt eget liv basert på dine egne livsverdier. Faktisk, for meg , en skjebne verre enn døden.
I en verden med stigende arbidsløshet skal jeg gi et godt råd når det gjelder bomsikker inntekt år etter år. Start en religiøs sekt og ha overfor STATEN alt teknisk på plass til å forsvare "et kristent trossamfunn". Alle de "religiøse ritualer" er på plass og skolen må være tipp,topp når det gjelder opplæring i basisfagene for å fungere i et moderne samfunn. (Det har de lokale sekteskoler- til de grader!) Det er jo i ledelsens interesse at de "religiøse slaver" får seg godt betalte jobber slik at de kan bli beskattet mest mulig for å finasiere driften av "den kvasikristelige rasistorganisasjon".
Og for å holde de "de religiøse slaver" innen folden, så konsentreres skolens opplæring maksimalt om det saken egentlig dreier seg om- og det er åndsrasistisk indoktrinering.( Vi er de eneste i hele verden som har den rette lære og dåp. Alle andre er laverestående hedninger. Og for at hedningene skal få bli medlem hos oss må de få den eneste rette dåp hos oss.)
Den stakkarslige guden som skapes inne i hodet til disse enda mer (kristelig sett) stakkarslige sektmedlemmer, er ikke i stand til å skape en knappenål, langt mindre et univers!
Jeg håper flest mulig av dem, tross dette særdeles tyngende sosiale handicap, får så gode liv som mulig. De aller fleste dem var en mye bedre skjebne verdt enn å ende opp som åndelig totalt hjernevaskede.