torsdag 4. juni 2015

Sektene er storsamfunnets kreftssvulster

Det er etter stengetid, men ettersom jeg har taktekkere på verkstedtaket, må jeg bli på post til de er ferdige. Og da kan jeg like godt blogge litt om et emne som opptar meg. Og det er sekter av alle slag, politiske, såvel  som "religiøse". Jeg har lenge strevet med å finne et fellesord som er dekkende.  Og fornavnet er Storsamfunnets og etternavnet er Kreftsvulster.
I Nord-Norge har du læstadianerne hvor det er forbudt med potteplanter og gardiner.
I Pennsylvania har du amishfolk hvor det er forbudt med sykkelkjettinger.
I Egersund har du "sterktroende" som forbyr damer å gå med bukser.
I Syria og Irak har du ISIL som dreper for fote hvis du ikke har den "rette tro".
I Norge forsvarte de marxist-leninistiske krefter folkemordet i Cambodia.
Alt dette er storsamfunnets kreftssvulster av varierende aggressiv grad.

Jeg så en gang en interessant sammenlikning. Og det var at i poker, kunst og religion lå de virkelig store pengene i bløff! 100 % riktig! Mafiaen bruker makt, men bløff gir faktisk mye mer penger i kassen. Spesielt når kirken innbiller naive sjeler at "frivillig kollekt" sikrer dem plass i "det himmelske paradis."

Grunnen til at jeg har hatt store fordeler av å være født i en primitiv lokal sekt, var foreldrene mine. Moder var et snilt menneske som var født inn i feil system. Faderen var både sportshandler og sjåførlærer, og hadde som sådan en sosial kontaktflate hinsides selv " ugudelige hedninger" i Egersund. Det var dette åndsrasistene i sektene betegnet alle utenfor sekten med. Mine foreldre var de minst åndsrasistiske i systemet. Men sannelig min hatt var mye av resten av familie det. Til de  grader!!!
Da jeg var i sportsbransjen hadde jeg stor fornøyelse av å sammenlikne de tre største "sportssektene". Jeg kjente mange sportshandlere personlig i disse tre sekter. Og det var virkelig fantastisk å se den klare likhet mellom de tre "religiøse" sekter i Egersund:
Samfundet (lommelendingene", Det Almindelige Samfund (perane) og Det Almindelige Lutherske Samfund (larsane).  Det var det samme  som gikk igjen i begge typer sekter. Hvem som hadde "den beste sportskjede" eller "den riktige lære". Og så var det å baksnakke og hånle av "konkurrentene", hva enten det gjaldt sportartikler eller "åndelige" produkter.
Det er interessant å observere en annen likhet i 2015. Medlemmene av sportssektene har ikke lov å tenke selv. Alt er tenkt ut på forhånd av "styret" på hovedkontoret. Hva du skal selge, hvordan du skal selge det og hvordan "det glade salgsbudskap" skal utformes. Medlemmene er redusert til nyttige idioter i ledelsens spill.

Det samme forhold gjelder sektene i Egersund. Du har ikke lov å tenke en selvstendig "religiøs" tanke. Alt er tenkt ut på forhånd av "styret". Du skal kun være en nyttig idiot som "kanonføde" for "styrets" arroganse og stormannsgalskap.
Også når det gjelder "medlemskontingent" eller "skatt" gjelder samme regel for begge typer sekter. Det  er å låse sakesløse mennesker fast i et system som gjør dem til moderne tankemessige og økonomiske slaver.
Her jeg sitter og blogger dette ser jeg jo at jeg er i en luksussituasjon. Jeg er total fritenker på det "religiøse området". I tillegg kan jeg drive min geskjeft helt etter eget hode, fantasi og innfall! Skattefrie fordeler!