lørdag 29. april 2017

Dalanes politikere vandrer i blinde i tåkeheimen Nye E39

Hvis Dalane skulle blitt sammenslått til en kommune, og jeg skulle bestemt den politiske ledelse, er jeg ikke det minste i tvil. Dette basert på et 73 år (ekstremt energisk) liv, hvor jeg har fulgt med i alle Dalanes ordførere sine politiske synder, villfarelser og uansvarlig offentlig politisk oppførsel.
Kommunen Dalane skulle hatt en ordfører og en borgermester som skulle utfyllt hverandre. Og den selvsagte ordførerer er Odd Stangeland som besitter kombinasjonen vennlighet/verdighet. Og borgermesteren er like selvsagt. Det er Leif Erik Egaas som, på sin side, besitter den like viktige kombinasjonen raushet/folkelighet. Og som reserve for dem begge er like selvsagt Dag Sørensen som kunne gått 100 % inn i rollene til både  Odd og Leif Erik!!
Når jeg tidvis har sparket både Dag og Leif Erik saftig i baken ( fullt fortjent, spør du meg) i DT for deres  opptreden politisk ( og da i særdeleshet vanviddet Dalanepakken),  vet begge at dette ikke har noe som helt å gjøre med personer.
Det blir som en bedriftskamp i fotball. A og B er bestevenner, men spiller på hvert sitt lag. I kampens hete kan det gå fotballmessig meget hett for seg mellom bestevennene. Når kampen er over, er det tilbake i de vanlige solide rollene som bestevenner.  Knivskarpt skille!!!
Denne gang må jeg svinge tuktens rist over ordfører Stangeland og kommunalplanutvalget i Eigersund vedrørende deres støtte til E39 Jærlinja. Du snakker om å gjøre Eigersunds framtidige befolkning en bjørnetjeneste! Begrepet bjørnetjeneste stammer som kjent fra historien om bjørnen som barnepasser ville fjerne vepsen fra babyens hode og dæljet til og knuste hodet.
Her snakker vi om de gode hensikters katastrofe!
Det samme gjelder kommunalplanutvalget med ordfører (?) i spissen som går inn for et prosjekt som (jfr. ordførers leserinnlegg) for Eigersund komune handler ny E39 først og fremst om hvordan vi knyttes opp mot regionene rundt oss.
O hellige enfold, tunnelsyn og provinsiell navnebeskuelse! At det går an for en ordfører å demonstrere for all verden at han ikke aner bæret av hensikten med nye E39!!
Hensikten med nye E39 er først og fremst å få mest mulig effektiv transportforbindelse mellom Rogaland og Sørlandet. Og Rogaland i denne forbindelse betyr først og fremst NordJæren/Stavanger-regionen  med mesteparten av Sør-Rogalands befolkning konsentrert. Hva Dalane-politikerne (representerer ca. 5% av fylkets befolkning) mener om i denne sak, bør være de overordnende veimyndigheter fullstendig likegyldig. La "de politiske musene brøle" så mye de vil. Det minner om det amerikanske ordspråket:" Dogs bark. The caravan moves steady on"! (Hundene bjeffer, karavanen ruller uforstyrret videre).
Men for meg, som for Stavanger Aftenblad, er det mest alvorlige i denne sak at Jærlinja ville parkere dobbeltsporet til Egersund,  For meg ville Jærlinja også skyte ut i den aller fjerneste tidshorisont enhver tanke om å prioritere utbygging av denne for Egersunds fremtid så særdeles avgjørende strekning og sveise Egersund og NordJæren sammen til et fungerende bofelleskap og felles arbeidsmarked.
At Eigersunds ordfører og hans mange meningsfeller ikke er oppmerksom på dette særdeles viktige moment vedrørende Eigersunds fremtid som et vitalt og velfungerende samfunn er ytterst urovekkende. Det er ikke nok arbeid til alle i Eigersund nå, og heller ikke i framtiden, hvis vi ikke får et dobbeltspor på plass som kan gjøre den helt nødvendige pendlingen så lite stressende og tidkrevende som mulig. Vennligst utstyr lokalpolitikerne med sterkt og avklarende tåkelys!