fredag 4. august 2017

Selgere av åndelig narkotika slipper altfor billig

For meg , helt subjektivt,er religion en kombinasjon av organisert svindel, åndelig narkotika, hjernevasking, historieforfalsking, pengeutpressing, pengegriskhet og folkemord på milliarder av sakesløse sjeler. Samtidig er det en livsløgn som mange sjeler trenger for å komme seg gjennom hverdagen. Salig Ibsen hadde helt rett: "Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, dreper du det".
En av de store amerikanske presidentene uttalte en gang " De som gir opp friheten, for å få trygghet, fortjener ingen av delene".
Det samme gjelder (for meg) på det "religiøse" området. Jeg kan bare trykke på en knapp inne i meg, og vipps, så er jeg tilbake i det åndelige fengsel som tiåring. Så den "trygghet" de stakkars villfarne sjeler i slike "religiøse galehus" opplever, er særdeles dyrt betalt. Du betaler med sjelens og tankens frihet og ender opp som en vandrende legeme som er åndelig avgått ved døden.
Selgere av vanlig narkotika får straff, ettersom det her dreier seg om regelrett forbrytelse. Pushere av "åndelig narkotika" slipper unna, ettersom dette ikke regnes som forbrytelse. De som med viten og vilje sprer seksuell aids, blir straffet. De som med viten og vilje sprer "åndelig aids" slipper unna enhver straff. Å starte en religiøs sekt for å spre "åndelig aids" er helt lovlig. Og ikke bare det. Du får også statsstøtte!
Jeg forstår fullt ut at enkelte reagerer, tildels voldsomt, når de som "gode kristne" leser et blogginnslag som dette. Det skumle med organisert religion er at du aldri får en idenditet som er grunnlagt på selvstendig tenking. Du blir  , i åndelig forstand, bare et vandrende lydbåndopptak. Og når jeg  går i strupen på din utenat-lærte "religion", reagerer du selvsagt voldsomt. I selvforsvar. Du føler deg truet på livet, ettersom ditt indre liv-og identitet- er basert på hva du har blitt innprentet av andre.
Oluf Palme sa en gang "at som politiker blir du et halvt menneske". Den andre halvparten av deg er et vandrende partiprogram.
Jeg vil overføre Oluf Palmes lysende observasjon til religionene. "Som organisert religiøs blir du et halvt menneske." Den andre halvparten av deg er døde innlærte doktriner.
Nå vil enkelte hevde at det er fellesskapet som er det store med religionene. Da kan  man si det samme om de hjernevaskede millionene i eksempelvis Nord-Korea.
Ekte fellesskap finner du bl.a. på idrettsarenaene. Det påtvungne "fellesskap" du finner i sekter har intet å gjøre med det livsglade fellesskap du finner under en fotballkamp.
Det mest triste med religiøse sekter er den organiserte åndelige rasisme. Denne skjulte rasisme er den mest infame.Og den er fullt lovlig og støttet av staten!!
Jeg må med skam bekjenne at jeg selv var en åndsrasist i barndommen. "Alle andre i hele verden var ugudelige verdens barn som skulle til Helvete". Dette var vi innprentet av psykopatene i min barndoms sekt.
Det interessante er at innen denne sekten var det en person som var helt sikker på at bare hans familie (han, fruen og barna) var de ekte sektmedlemmene. (Min vidsynte far ble stemplet av fanatikeren som ikke-ekte-sektmedlem.) Fanatikeren var også sikker på at det var bare hans nære familie som tilslutt skulle huse den ekte kristendom. Og det ville ende med at bror giftet seg med søster, og søster med bror. For å holde det ekte kristne blod ubesudlet!!  Religion som organisert sinnsykdom gir seg interessante utslag.