tirsdag 31. oktober 2017

Nåtidens "fra-jobb-til-jobb" arbeidere- framtidens fattigpensjonister

Offisielt går "det så det suser" i næringslivet i Tyskland. Arbeidsledigheten er lav til EU å være (rundt 6 prosent). Og jobber "skaffes fortløpende".
Aftenposten tok nylig en nærmere kikk på virkeligheten bak Tysklands "nye økonomiske under". Og den er brutal. Fattigpensjonistene øker i alarmerende antall, spesielt i tidligere DDR. Avisen spør korrekt om "hva slags jobber" som skapes. Og det er underbetalte deltidsstillinger. De som må ta til takke med dette, blir enda fattigere fremtidspensjonister.
Og dette er en utvikling vi ser fosser også fram i Norge. "Amerikaniseringen" av arbeidslivet er i full gang over hele verden. Og den nye overklassen, byråkrati og finans, blir stadig mer arrogant og fjernt fra "den vanlige mann og kvinnes hverdag". Disse to utgaver av moderne overklasse er i så måte i samme klasse som middelalderens adel og presteskap.
"Fleksibilitet" er det nye refreng fra de overbetalte og udugelige. Uten faste jobber er dagliglivet en evig bekymring for den nye og store klasse "samfunnstapere" og hvordan disse "jordens fordømte"
 skal få endene til å møtes i hverdagen. Og nettopp dette særdeeeeles viktige moment er avgjørende for å oppleve "lykken".
For mesteparten av den amerikanske befolkning er hverdagen et eneste langt kredittkort-stress. Og da kan du ikke slappe av. Det ligger og kverner inne i deg hele tiden.
Mens arbeiderne under industrirevolusjonen i England regelrett ble redusert til slaver, enten i kullgruvene eller umenneskelige fabrikker, sørger den internasjonale bankmafia for å gjøre mesteparten av oss "moderne mennesker" til gjeldsslaver.
Og mens fortidens "religiøse" presteskap sørget for å holde de underkuede masser i religiøs uvitenhet, sørger det moderne "finansielle" presteskap for å holde vanlige mennesker i økonomisk uvitenhet.
Hvis fortidens mennesker hadde vært psykologisk-religiøst opplyst, hadde ikke et "åndskriminellt" presteskap hatt minste mulighet for å overleve. Svindelen om Guder-som-skapte-mennesker ville blitt avslørt i starten. Jeg forutsetter da at det militære og politi var like opplyst. Det er ingen selvfølge- selv i 2017!
Økonomi skulle selvsagt vært et basisfag i enhver videregående skole verden over. Da hadde det ikke vært mulig for banker og finansinstitusjoner å masseprodusere gjeldsslaver og økonomiske analfabeter med å agressivt å presse på disse hjelpeløse kredittkort som de ikke aner konsekvensene av ved overdrevent misbruk.
Den nye "religion" i verden i dag er forbruk. Og den fører ingensteds hen når det gjelder å finne den balanserte tilfredshet i livet. Og den får du ikke uten en forutsigbar økonomisk trygghet.
Og for å oppnå dette kreves det utdannelse, økonomisk forståelse og- ikke minst- økonomisk disiplin. Og da må du hele tiden spørre deg selv: Når er nok NOK??
Kunne jeg i dag tenke meg å gå tilbake til faksen, skrivemaskinen, utedassen, tobakksrøyk over alt, sveivetelefonen, homoseksuelle stemplet som forbrytere, samliv uten å være gift var straffbart, et medisinapparat som den gang ikke hadde mulighet til å "sømløst" sette inn i meg en nusselig pacemaker????  Osv., osv., osv.,  NO WAY!  Verden går -og skal gå- fremover. Men det må da være mulig å bremse noe av den aldeles ekstreme hastigheten i den teknologiske utvikling????