lørdag 7. oktober 2017

Religion mer livsfarlig enn heroin

Først en kort oversikt over menneskets historie. Menneskets forfedre utvandret fra Afrika for omtrent 100 000 år siden. Og , i mellomtiden, inntil for 12000 år siden, hadde mennesket befolket hele verden. Takket være isen over Beringsstredet, helt ned til tippen av Sør-Amerika.
Etterhvert som hjernen utviklet seg, behøvde mennesket "en magisk dimensjon" for å forklare den påtrengende virkelighet. Med andre ord religion, som først og fremst er et sosialt lim. På linje med fotball, all verdens idretter, rockekonserter osv. som har store tilskuermengder.
Så, for 2000 år siden, befant seg i Midt-Østen mange vandrepredikanter. Blandt andre, en viss Jesus, som proklamerte seg som Guds sønn og skulle frelse "all verden for synd". Hadde han opptrådt i dag på samme stormannsgale vis, ville han blitt øyeblikkelig innlagt. Til slutt ble han korsfestet, ettersom han ble betraktet som en oppvigler og politisk trussel mot Romerriket. Det må ikke glemmes at Jesus var jøde, og at kristendommen er sprunget ut av jødedommen.
Det må også huskes på at nesten 100 % av verdens befolkning den gang var analfabeter. Jesus var en god historieforteller , han talte i lignelser som alle forsto og skapte levende bilder inne i hodet på den enkle befolkningen.
Rundt 400 år etter hans død ble kristendommen offisiell romersk statsreligion. Og når bokstavlærde begynner å kives "om den rette lære", så oppstår delinger og religiøse sekter. Romerkirken ble delt i to grunnet forskjellig syn på Kristus sin plassering i "den hellige treenighet". Den ortodokse del med hovedsete i Konstantinopel, og den katolske med hovedsete i Roma.
Den katolske del utviklet seg etterhvert til intet annet enn et forretningskonsept, hvor avlatshandelen var helt avgjørende for økonomien. Du kjøpte avlat for "dine synder" og fikk fripass til "himmelen". (Mammon som grunnmur i verdens religioner er i så måte i dag sterkere enn noensinne).
Martin Luther tok oppgjør med avlatshandelen, og du fikk reformasjonen. Luthers største fortjeneste var at han oversatte Bibelen til tysk fra latin og lærte befolkningen å lese og skrive. Forøvrig tror jeg ikke at den fattige befolkning fikk det materielt det minste bedre med Luther.
"Religionen forgifter alt" er titelen på en interessant bok jeg nettopp har lest. Mens heroinen forgifter forhutlede enkeltpersoner, så har organisert religion drept og torturert millioner og atter millioner. Og millioner og atter millioner som ikke er blitt utsatt for fysisk vold, har blitt hjernevasket og satt i "åndelige fengsler" for hele levetiden. I den sammenlikning er heroin helt ufarlig for omverdene. Hva fanatiske religioner bestemt ikke er!!
Arvesynden er menneskehistoriens største svindelnummer. Og samtidig et av de mest genialt utspekulerte kapitalistiske forretningstriks som utallige har levd godt av. Man konstruerer et produkt som ingen trenger (frelse). Og man markedsfører på et tvers gjennom falsk grunnlag (arvesynden) for produktet (frelse). All verdens kapitalister må bare bøye seg i støvet!!
De tre monoteistiske (en-gudelige) religioner , jødedommen, islam og kristendommen har alle sprunget ut fra samme kilde, Abrahams gud. Og alle disse tre "brødre" har det til felles at mennesket på sin korte tid på moder Jord skal føle seg "syndig" og trenge bønner og frelse for å forberedes seg til Paradis. Det kan for øvrig være på sin plass å opplyse at Koranen har samme voldsomme plass i Islam som Kristus har i Kristendommen. Mens det moderne Vesten nå ubønnhørlig avkristnes, så radikaliseres og forsterkes  Islam på sin vei tilbake til Middelalderen, med toppmoderne teknologi!