tirsdag 25. juni 2013

Noen virkelige livets visdomsord å ta med seg på veien.

Jeg fikk nylig en interessant forklaring på utsagnet " at vi alle prøver å leve lykkelig til våre dagers ende".
Det fleste tenker jo, som meg selv, at dette gjelder til vårt livs ende.
Men nei! Det betyr at vi skal prøve å leve lykkelig til hver enkelt dags ende gjennom våre liv.
Den var dyyyp- i all sin enkelthet.

Og den bekrefter jo bare dikterens krysstallklare observasjon:
Lev ut din DAG, så du mot kvelden nynner,
om nye morgentimers glød og gry,
det er ved solrenning DITT  LIV BEGYNNER,
OG HVER EN MORGEN FØDES DU PÅ NY!YTTERLIGE   KOMMENTARER   HEEELT   UNØDVENDIG!!!!!