mandag 21. desember 2015

"Godhet" + uansvarlighet oppskriften på likeverdets død

Innvandringsminister Sylvi Listhaug må ha truffet en virkelig rå nerve med ordet godhetstyranniet. Det observerer jeg utfra  reaksjonene fra de selvnytende og "venstrevridde" journalister i noen av landest større aviser.
Da en fremtredende Frp-politiker i sin tid lanserte det presise ordet snik-islamisering,ble han samme hån til del som nå Sylvi Listhaug. Begge  ordene står (for meg subjektivt) som presise beskrivelser av en samfunnsutvikling som kan på sikt gjøre nordmenn til "fremmede" i eget land.
I Agder leste jeg nå fredag at ingen av de flyktninger som har kommet til Kvinesdal etter 2008 er kommet i ordinært arbeid. Og er Kvinesdal alene om denne situasjon?
Enda mer  oppsiktsvekkende er selveste Jonas Gahr Støre sin uttalelse i en flyktningdebatt nylig. " Det er viktig at flyktingene,  som kommer raskt forstår innholdet i "gjør din plikt og krev din rett, og så tilføyde han: "I den rekkefølgen". Og disse ansvarlige visdomsord kommer fra selveste lederen i Det Norske Arbeiderparti!! Undernes tid er tydeligvis ikke forbi!
Dagens VG viser tydelig at den politiske ansvarlighet som Gard Støre her forfekter er heldigvis på full fart inn i norsk flykningepolitikk- i aller siste liten. Nå er tydeligvis både Ap, Høyre, Frp og Sp sammen enige om en (omsider) seriøs og ansvarlig instrammet asylpolitikk hvor i Gahr Støres ånd det omsider blir stilt krav til de innvandrere som akter å nyte de sosiale godene som vi nordmenn tar som en selvfølge. Så får heller godhetstyranniets avgudsdyrkere holde til i andre partier som er fanatisk opptatt av å dele godene andre har skaffet til veie.
Livet har lært meg at det er et fellestrekk mellom ansvarlige foreldre og politikere. De stiller krav til avkommet eller asylsøkere. Disse barn og asylsykere får da med seg en ryggrad og ballast som de senere vil være, henholdsvis foreldre og asylsøkere, evig takknemlige for.
Stikk motsatt de barn og asylsøkere som bare møter 100 % kvalmende "godhet" og ingen som helst krav. Når de da seiler gjennom livet uten noen som helst ballast, har de all grunn til å anklage de foresatte som ikke viste dem den minste menneskerespekt. Å stille seriøse krav er å vise respekt overfor mottageren!!
Klovnen Donald Trumph er overmåte underholdende i oppvarmingen til presidentvalget i USA neste år. Som republikaner ville han stemplet Frp i Norge som kommunister!! Sosialister hadde for ham ikke vært sterkt nok! Han er jo den perfekte stand-up komiker!
Men det at han ville nekte muslimer adgang til USA var jo begeret som fikk det til å flyte over for alle de "seriøse" polikere og kommentatorer verden over. Men- det spørs om ikke klovnen Trump er inne på noe vesentlig, men av feil årsak. Han tenker da på terrorister. Men med sivile våpen skytes det mye mer mennesker i USA årlig enn terrorister opp til nå har klart i alle år tilsammen.
Hvis jeg skulle stengt ute muslimer fra det norske samfunn, ville årsaken vært at jeg ville ikke importert et livssyn som sette kvinnekjønnet 1000 år + tilbake i tid. Hvis godhetstyranniets fremste kvinnelige våpendragere i Norge hadde fått viljen sin, så hadde det vært åpne grenser. Og om noen generasjoner ville de samme kvinner måtte ydmykt  adlydt sin muslimske mann i ett og alt- uten minste fnugg av de rettigheter som norske kvinner nyter godt av i dag- etter laaang kamp. Og så hadde det norske samfunn vært satt tilbake århundrer før den mørkeste middelalder.