fredag 18. desember 2015

Sylvi Listhaug, godhetstyranni og politisk rasisme

De "pratende politiske klasser", spesielt på venstresiden, trives aller best på seminarer hvor de kan prate mye om "solidaritet". Når "borgerlige" politikere som har  kontakt med virkeligheten, kaller en spade for en spade, da er hylekoret i gang fra "de politisk korrekte".
Et slående eksempel nylig er den kontante uttalelsen fra Sylvi Listhaug i Frp. Hun beskriver (for meg) helt riktig innvandringspolitikkern i Norge som godhetstyranniet. Jeg står i giv akt og applauderer. Og konsekvensen av godshetstyranniet har nå rammet særdeles Sverige og Tyskland med full styrke. Godhetstyranniets fremste politikere har nå fått den besværlige virkelighet midt i fleisen. Når de nå ser resultatet av deres uansvarlige og kortsynte politikk, settes panikkens bremser på. Alt for sent.
Det som slår meg, er  at de pratende politiske klasser ikke ser sammenhenger. De sitter der i sine trygge offentlige og godt betalte stillinger (betalt av skattebetalerne) og ser eksempelvis ikke at det totale sammenbruddet i oljeindustrien i Norge vil masseprodusere arbeidsledige. Ofrer de "pratende venstrevridde politiske klasser" de arbeidsledige og deres familier den aller minste medfølelse og oppmerksomhet? Nei! Det er ikke "sexy" nok og gir ikke på langt nær så mange politiske "godhetspoeng" som det å foreslå å åpne dørene for alle verdens flyktninger på vidt gap.
Min bakgrunn har gjordt meg til et av verdens minst rasistiske mennesker, hva enten det er fysisk utseende, politikk eller tro. Men det får da være måte på lettlurt og blåøyd godhet!
Sverige må være selve skrekkeksemplet. Mange av de innvandrere Sverige allerede har , lever i ghettoer hvor svensk lov ikke praktiseres, og politiet knapt tør gripe inne. Men det samlede politisk åndsrasistiske miljø i Sverige dømmer det innvandrings-skeptiske Demokratene nord og ned og vil "ikke ta i dem med ildtang".  La oss få flere innvandrere og flere ghettoer! Som i Frankrike!
Takket være innvandrerne har for meg Egersund blitt en mye mer åpen og sosialt spennende by enn min barndoms navlebeskuende "okka by". Hadde jeg vært lokal diktator, hadde jeg fra første stund gjordt enhver innvandrer oppmerksom på at de hadde skoleplikt (lære norsk) og arbeidsplikt (komme seg i fysisk virksomhet til gangn for storsamfunnet og, ikke minst, for dem selv). Som det er nå er. ser man stort sett det samme bilde overalt i Norge. Alt for mange innvandrere "henger rundt" og kan etter lang tids opphold knapt snakke de dagliglivets mest nødvendige norske ord.
Men godhetstyranniets politiske apostler bryr seg tydeligvis ikke om akkurat det. Her gjelder det om å frelse hele verden og la alle andre enn dem selv betale regningen.
Jeg har ingenting i mot muslimer, men når deres tro forutsetter at alle andre religiøse er mindreverdige og at disse er stemplet som "vantro hunder", så er dette for meg åndsrasisme av verste slag. Og akkurat denne organiserte åndsrasisme har den "venstrevridde politiske godhetstyranniske politiske rasisme" ikke det aller minste imot å importere i så stort antall som mulig.
Jeg håper jeg med dette blogginnslag har provosert så mange som mulig, og muligens åpnet øynene på enkelte som ikke er helt forblindet og forherliget av sin egen prektige frelsende godhet.
Uansett- Sylvi Listhaug er for meg et forfriskende og befriende innslag i norsk politkkk. Stå på!