lørdag 29. oktober 2011

ENESTÅENDE KVASIRELIGIØS KULTUROPPLEVELSE

Denne lørdag morgen hadde jeg som sedvanlig min grytidlige frokost light med mye kaffe og  to rundstykker i mitt andre hjem, Grand Hotel. Slagplanen ble lagt for min forretningsekspedisjon til New Zealand i hele daue november når Egersund sentrum er mørkt og øde. Jeg får se hvor mange spesialforretninger jeg rekker å besøke mens våren på den eventyrlige Sørøya går mot sommer.
Denne lørdag hadde sekten Samfunnet (lommelendingene) sitt årsmøte i Egersund. Det skifter annenhvert år mellom Egersund og Kristiansand. Hovedkontoret er i Kristiansand med sine rundt 1500 medlemmer og filialen i Egersund har rundt 500. Det interessant er at min oldefar Theodor Sagland var med å stifte Samfunnet rundt 1870. Dette har senere delt seg  opp i flere sekter som gjensidig fordømmer hverandre i god "kristen" ånd. Det spesielle med Samfunnet er at der befinner det seg overklasse og underklasse. Overklassen snakker kristiansandsk og underklassen eigersundsk. Underklassen får ikke utføre presteembedet. Det er forbeholdt overklassen. Meeeget interessant i den sammenhengen er at grunnleggeren, hr. Lomeland, kom fra Eigersund. Jeg lurer på hva han ville sagt om rangordningen.
Det som utspilte seg i Grand Kafe denne lørdags morgen var for en med min bakgrunn i utbrytersekten Det Almindelige Samfund en storartet kulturopplevelse. Mens det er totalforbud i min barndoms sekt med bukseplagg for damer, er det nå fritt fram i Samfunnet. Det var et storartet skue å se hele skalaen av dameplagg denne lørdags morgen. Du hadde de verdige eldre damene med svart skjørt, strømper og matchende gudelig bluse og ikke minst håroppsett. De kunne gått rett inn på A-laget i Amishland. Så fantes det en mellomting for de aldersmessig midt på treet. Og så endte det opp med "ugudelige" bukser for de yngste damer/piker. Et aldeles og helt ubetalelig skue. Det skulle vært annonsert på forhånd! Grand kunne tatt inngangspenger!
Som navnet Samfunnet tilsier så er dette først og fremst en sosial gruppering med et kvasireligiøst malingsstrøk. Ekte religion har denne religiøst forhutlede flokk ikke minste peiling på. Deres hellige bok, Pontoppidans forklaring over de ti Guds bud, avslører ALLE de som utgått av originalsekten i 1970, som hjernevaskede sakesløse individer i største religiøs villfarelse. Selv har jeg vært så ettertrykkelig i villfarelse på alle livets viktige områder at jeg nærmest er profesjonell på området villfarelse. Jeg burde egentlig titulere meg Villfør.
Hva som slo meg denne lørdagen er forskjellen på det mørkeste bedehusmiljø og sektemiljøet i Kristiansand/Egersund. I sistnevnte er det mye humør og menneskelig varme. Det var helt påtakelig denne lørdags morgen på Grand. Bedehusfolket har mye å lære i så måte. Ingen er bedre reklame for dette enn Samfunnets prest i Egersund, Atle Dversnes og hans frue. Jeg har meget god kjemi med begge. De snakker selvfølgelig kristiansandsk! Selv snakker jeg et slags egersundsk, engelsk, tysk og - latin med Vår Herre !!!!