onsdag 26. oktober 2011

SLUTT MED SKATTELISTER , BEGYNN MED TRYGDELISTER

Nå er vi igang med det årlige misunnelsesrituale over det ganske land. Og det er nitid studering av skattelistene. For min egen part interesserer dette meg null minus. Filosofene har lenge visst at lykken er ikke hva du har, but hvem du er og hvilken rik indre verden du besitter. Skipsreder Onassis hadde rett: " Den som tror at allting kan kjøpes for penger har garantert aldri hatt noen".
Og når det gjelder penger er jeg ganske klar. Du skal ha akkurat så romslig økonomi at du slipper å tenke penger. Får du for mye penger så skal dette plasseres i fonds og aksjer og du ender opp som mammons trell mens det levende livet forsvinner i horisonten samtidig som  du sittet der ensom på perrongen  og puger penger. 

De skattelister jeg imidlertid studerer meget nøye er de lokale lister over firmaer. Jeg er utelukkende interessert i at firmaene på listen har solide overskudd. Da er lokalsamfunnet bærekraftig , og det gagner alle. Og når det gjelder skattelister så skulle det vært som følgende hvis jeg hadde bestemt:
Første liste skulle utelukkende vist hvem som betalte  MEST  skatt. Nemlig de som gjør at lokalsamfunnet går rundt.
Den andre liste skulle vist hvem som betalte MINST skatt og således bidro minst.
Den tredje liste skulle vist hvem som mottok mest sosial stønad og dermed var gratispassasjerene.
Det er en selvfølge at pensjonister og uføre holdes helt utenfor listene.

Jeg skulle gjerne hatt magiske evner slik at alle som gikk gjennom Egersund skulle blitt utstyrt med forskjellige grader av grønnfarge i ansiktet utfra misunnelsesgraden! Det hadde vært virkelig underholdende! Da kunne du blitt rik av å selge finnlandshetter.! Og så hadde du tjent så mye penger at du hadde kommet høyt på skattelistene til de misunnelige taperes tennerskjærende gnissel.

Konklusjon: Misunnelse er beviset for all verden at man betrakter seg  selv som en stakkarslig taper!

Jeg forlanger like mye oppmerksomhet rundt trygdelistene som rundt skattelistene. En viss rettferdighet må det være i verden!