fredag 14. oktober 2011

KONSENTRERT OM RELIGIONENES VIRKELIGE DILEMMA

Hans Fredrik Dahl skriver: " få ting er så farlige for freden mellom mennesker som deres religiøse tro.".

En annen skriver: " Men så er det da, at religioner samtidig gir livet mening, for ikke å tale om døden, med den følge at de vanskelig lar seg utrydde, enda moderne ateister prøver så godt de kan".

På spørsmål om Gud finnes, er mitt svar klart. " Gud eksisterer som et ord i vårt språk." Og ettersom språk og ord er makt , er desverre "GUD" en maktfaktor i enkle menneskers sinn. Og derfor er disse enkle sjeler et lett bytte for psykopater som opptrer som "Guds utsendte". Mens disse fanatikere egentlig er Satans rendyrkede disipler. Som har stjålet sjel, sinn og fremtidsdrømmer fra millioner sakesløse gjennom de to siste tusen år.

Måtte DISSE MONSTRUMER langsomt brenne et visst sted i evigheters evighet!