fredag 30. desember 2011

NOEN BLOGGBETRAKTNINGER VED ÅRETS SLUTT

Året 2011 ble for meg et merkeår. Jeg  kom meg ført på blogg og siden på facebook. Da jeg kombinerte disse to ble det ekstra interessant å skrive blogger. Mitt mål med bloggskrivingen er at den skal favne meget bredt og at de som gidder lese noen av mine blogginnslag  "skal sitte igjen med noe".
Det bondesamfunn jeg var født inn i var rundt 1950  i struktur mye mer likt samfunnet rundt 1700 enn det er likt dagens samfunn. Det samme var bysamfunnet Egersund hvor jeg vokste opp paralellt med bondesamfunnet. Når jeg sammenlikner disse med facebooksamfunnet var sandelig ikke alt bedre før. De som hevder det glemmer fort.  Minuset med  det "gamle" samfunn var uvitenheten og fattigdommen. Og ikke minst det daglige slitet for å overleve.
Den største faren med det moderne Ipadsamfunnet er at vi kan ende opp med å bli halvveis roboter og teknologiens slaver. Denne skremmende utvikling ser vi nå i Kina. Den nye forbrukerklasse der er konstant stresset. I likhet med resten av den moderne verden er de online hele tiden. Da blir det vanskelig å tenke. Å tenke er nemlig å føre samtaler med seg selv. Det får man ikke tid til lenger.
Derfor er medlemsskap i en klubb eller forening meget viktig for å motvirke fremmedgjøring hvor man kan sitte igjen med ensomhet og tomt hjerte. Om det ikke er en forening så kan det være like meningsfullt å være en vennegjeng eller vennegjeng som møtes regelmessig.. Det blir ikke helt det samme å være på facebook.

Jeg vil med dette ønske alle mine facebookvenner og blogglesere et storartet nyttord med visdomsordene fra Bruce Springsteen :  " Save for the things money never will be able to buy!"

Lev! Og start i dette sekund!  I morgen kan det være for sent. Det er nemlig for sent å ta seg tid når det hele er forbi!  Den siste setningen har jeg lånt fra Hell Billies.