tirsdag 12. desember 2017

Hva er penger godt for?

Når det gjelder penger, er det noen  forhold som er krystallklare:
1. Penger gir muligheter.
2. Penger gir økonomisk ro i sjelen.
3. Penger er et fantastisk redskap som kan veksles inn i enorme opplevelser.
4. Penger kan i verste fall bli en avgud.
5. Penger kan gjøre deg til gjeldsslave.
6. Penger burde vært et eget fag på skolen.
7. Det er aldeles utrolig hvor mye som IKKE KAN KJØPES FOR PENGER.

Som eksempelvis godt humør, sympatisk vesen, sosial intelligens, god helse, gode relasjoner, harmonisk familie, godt og intregret kontaktnett..... Listen er milelang.

Som min kjære moder så poetisk sa det: " Lykken er ikke den skjebne du får, men det sinn hvormed du bærer den". Enkelt sagt: "Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det".

Tell dine velsignelser. Eller for å si det på kav Bjerkreismål: Count your blessings.

Dette er jo skjær livskunst, og til det trenger du ikke allverdens materiell rikdom.

Lev! Nå!  Forsent å ta seg tid, når det hele er forbi.

De fleste ville hatt mye å glede seg over, hvis de bare hadde hatt TID.

OG  NETTOPP  TID  ER  DEN  ENESTE  LUKSUS  SOM   IKKE  ER  TIL  SALGS!!!!