fredag 22. desember 2017

Min oldefars sektfengsel fra 1890 på Krossmoen revet

Jeg leser i dag at Samfundets (Lomelendingenes) kirke på Krossmoen fra 1890 på Krossmoen nå er revet. Bygget ble reist i 1890 av en flokk bakstreverske "religiøse" kvakksalvere. I den gjengen, "Styret"  var min oldefar Theodor Sagland med.
Diverse forhold i Statskirken gjorde at denne villfarne flokken fra området Helleland/Slettebø startet sin egen "menighet" i 1890 og bygget "kirken" ved  Krossmoen, uten klokkertårn. Det var nemlig så fattigt på den tiden at disse "religiøse" analfabetene ikke hadde råd til både klokketårn og orgel. Og ettersom "den store leder" B. Lomeland var meget musikalsk, ble det kun orgel.
Da "den store leder"  døde rundt århundreskiftet, ble det maktkamp. Selvfølgelig! Veikrangel og "religiøs" krangel er de fremste norske nasjonalsporter.
Den maktkampen tapte analfabeten Per Nodland. (Kunne ikke lese og skrive). Og så grunnla han i sin tur Det Almindelige Samfund. På folkemunne "Perane" Og ettersom Per (reist fra sin kone) ikke hadde det minste gehør, så ble det klokkertårn og ikke orgel i sektkirke nr. 2 på Krossmoen. Den avgudsdyrkelse som Per ble til del av (ikke minst fra den kvinnelige del ) av kyrkjelyden, ville gjordt lederen av dagens Nord-Korea særdeles misunt. Fra "den galneste tiden" , mellom 1906 og 1932 var det nærmest "påbudt" at alle barn skulle kalles opp etter Per og hans "husholderske" Kristine. KP i mange kombinasjoner var regelen. På folkemunne spydig kallet Kerrs Pink.
Lite ante nok min oldefar at den "bevegelse" han var med å grunnlegge, skulle splittes opp og utarte seg til regelrette, religiøst sett, svindelorganisasjoner hvor MAMMON  ER  GUD.
Det er interessant å sammenlikne skjebnen til Per sin kirke på Krossmoen med "Lomelendinges" nå revne kirke fra 1990.
Mens "lommelendingene" har bygget en redselsfull bunkers ("kirke") i Årstaddalen, har "Perane" utvidet og forskjønnet kirken fra 1906. Den er blitt flott, som alle som passerer den ved Krossmoen kan ved selvsyn erfarer, men den er ikke bygget til ære for "Gud"!!
Denne "kirke" er påkostet for at "predikanter" skal få massere sitt oppblåste og religiøst-anafabetiske ego. Finansieringen av denne dyre forskjønnelse av dette sjelens fengsel har jeg gjordt mine egne tanker om.


En kvinnelig god bekjent av meg var en gang til stede i et bryllup hos "Lomelendingene" da disse hadde kirke rett bak bedehuset i Egersund. Hun hadde på forhånd fått beskjed om at det skulle gås rundt alteret og "ofres". "Offeret" besto i at det skulle legges en konvolutt (inneholdende mest mulig penger) på alteret. Hun følte seg presset til dette. Men et syn hun aldri glemmer. var at da hun kom bak alteret, satt det en herre , åpnet konvolutter og talte penger for harde livet!
Og dette er jo helt i tråd med det mønster av "pengeutpressing"  som disse to "tvillingsekter er bygget på. Først skal det betales "skatt". Mafiaen kaller det "beskyttelsespenger". Men disse "organisasjonene" er  egenlig to alen av samme stykke. Mafiaen stopper stort sett med "beskyttelsespengene". Så ikke de lokale sekter. I tillegg til "skatten" skal der "ofres" mest mulig penger så ofte som mulig. Ved de religiøse høytider og mere til.
Donald Trump ville vært imponert over denne  bomsikre og profitable "forretningsmodell"! Amen!!!