torsdag 21. desember 2017

Julebyen og Trollpikken i dugnadens toppdivisjon

I mer enn 70 år har jeg bodd i Egersund sentrum- og kan ikke tenke meg å bo andre steder enn i dette eventyr av en passe stor by m/alle turmuligheter rett ut av døren. Pluss alle moderne fasiliteter konsentrert.
Dette til tross- min identitet er 100 % Bjerkreimsbu- og verdensborger. Jeg er nemlig født i Bjerkreim- og paralellt med oppveksten i Egersund, hadde like mye barndoms-og ungdoms nedslagsfelt på fire gardsbruk i Bjerkreim og Helleland ( eid av mine onkler og tanter)hvor jeg hadde sauer og eventyrlige opplevelser i  en forlengst utdødd bonde-sivilisasjon.
Med den bakgrunn festet det seg et fullstendig feilaktig inntrykk i mitt indre når det gjaldt dugnadsinnsatsen, hvis man sammenlikner befolkningen i byer og på landsbygda.
"Bøndene hjelper hverandre når det virkelig trenges, byfolk bryr seg kun om seg selv og løfter ikke en finger for naboen". Dette ble faktisk for meg en personlig religiøs læresetning! ( Gudene må vite hvor mange andre som går rundt med tilsvarende 100% totalt forvridde personlige oppfatninger i sitt indre?)
 Og så fikk Egersund julebyen som nå.år etter år,  har demonstrert en dugnadsinnsats fra byens befolkning som knapt har sin make noe annet sted i dette land.
Men selv om jeg med mine sanser  så den imponerende dugnadsinnsats på aller nærmeste hold, hver eneste jul, så var mitt følelsesapparat fullstendig fastlåst og i vranglås. "Bondebefolkningen drev med dugnad, byfolk visste ikke hva dette var for noe."
Men så entrer fenomenet Trollpikken scenen med et PR-brak dette land knapt har opplevd maken til. Og Egersund var endret for all  fremtid. Den besluttsomhet, vilje og gjennomføringskraft som da ble vist når Trollpikken måtte repareres, må jo gå inn i historiebøkene for regionen som et dugnadsåndens stjerneeksempel worldwide.
Det var tydeligvis dette world-class ingeniørstykke som måtte til for at min forvirrede sjel omsider innså at dugnadsånden hadde vært i Egersund i mange år. Jeg måtte holde dommedag over meg selv.

Jeg skriver ikke dette blogginnslag for å digge mitt ego. Men de erfaringer jeg her deler med mine facebookvenner, kan kanskje for noen hver gi en aha-opplevelse.
Jeg har mange ganger undret på hvordan virkelig oppegående mennesker kan tro på at jordkloden kun er 6000 år gammel, selv om du presenterer for dem virkelige bevis (ikke fake-news) på at kloden har eksistert i milliarder av år. Nå forstår jeg det 100 %. Jeg er fra  nå av oppmerksom på juleby-syndromet.
Juleby-syndromet gjennomsyrer også alle religioner. Sektmedlemmer som lever side om side med verdens snilleste naboer, må jo havne på psykiatrisk anstalt når de skal prøve å forstå hvorfor disse snille naboene egentlig er verdens ugudelige børn som kommer til Helvete. For det har jo de psykopatiske predikantene i sekten lært dem opp til å tro!
Juleby-syndromet finner du også i politikk, sport, forretningsvirksomhet, osv., osv.
Da jeg i sin tid begynte å  selge utenlandske "syndige" sykler fra Italia, Frankrike og Sverige opplevde jeg juleby-syndromet. "Selge utenlandske sykler når vi har DBS "Den Beste Sykkel"! Fastlåst følelses-apparat opererer på så mange av livets arenaer.