torsdag 26. juli 2018

Bløffmakerne Jesus og Donald

Hvis jeg hadde vært i Donald Trump sin posisjon ville jeg lært meg utenat Matteusevangeliet 28, 16-20 .
Og det er som følger  ( litt repetisjon skader ikke).
Jesus forkynner for sine disipler : Jeg har fått ALL makt i himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gjør alle folkeslag til mine disipler. Døp dem i Faderens og Sønnens og Den Hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med eder alle dager til verdens ende".

INTET MINDRE!!  DA HAR DU SANNELIG TRO PÅ DEG SELV!
Donald Trump er jo bare amatøren i sammenlikning hva angår grensesprengende stormannsgalskap.

For de seriøst religionsinteresserte er bare å nevne at denne forrykte jødiske profeten hadde bare blitt en fotnote i historien hvis det ikke hadde vært for keiser Konstantin Den Store som regjerte i årene 306-337 etter Kristus. Konstantin gjorde nemlig kristendommen til statsreligion.
Så uten Konstantin, ingen kristendom i dag!!
Så da de de spanske conquistadorene 1200 år senere ankom Latin-Amerika, hadde de kun tre mål for øye:
1. Å finne noen å handle med.
2. Skaffe tilgang til verdifulle råvarer (særlig gull).
3. Omvende indianerne til katolismen.
Og da var oppskriften lagt for all framtidig utbredelse av kristendommen, (helst med vold).

1.  Røve mest mulig av de  underkuede og hjernevaskedes verdier.
2. Gjøre de samme jordens fordømte til åndelige slaver og tankeløse "religiøse" roboter. 

Og disse to siste momenter har hele tiden vært grunnlaget for kristendommens svindel i almindelighet, og den medfølgende indoktrinerte "arvesynden" i særdeleshet.

I min barndoms særdeles religiøst-primitive sekt,  var det endel jeg lærte som festet seg. Bl. a.:
"Vis mig din tro MED DINE GJERNINGER".
Så fra mitt 100 % subjektive ståsted ser jeg i så henseende ingen som helst forskjell på de som enten oppsøker bordellet  eller bedehuset. De praktiserer den samme religion med 100% overbevisning. Og det er MATERIALISMEN hvor MANMON er den allmektige Gud.
Intet menneske er født med noen som helst form for "arvesynd". Og intet menneske trenger noen "frelser" for å "frelse dem fra synden".
Det går en rett linje fra predikant-parasittene som i forne tider tok inn på gårdene og på alle mulige vis utnyttet hele bondefamilien, til de moderne sleipe og strømlinjede predikant-svindlerne i sine dollarglis og velfylte bankkontoer. Da foretrekker jeg faktisk Jesus og Donald i sammenlikning!