mandag 30. juli 2018

"If tomorrow never comes" burde være Egersundssangens refreng

Countrysangeren Gart Brooks har et vemodig refreng i en av sine countrysanger, "If tomorrow never comes" (hva om framtiden aldri kommer).
Når jeg fra sidelinjen (som ekstremt interessert samfunnsobservatør) har fulgt Eigersunds politikerkorps de siste årtider, så spørs det om Eigersund kommune og Egersund by noensinne vil oppleve den framtid disse kunne ha hatt, hvis nivået på politikerstanden skal fortsette som nå. Jeg henger ikke ut noen som helst enkeltpersoner. Det er bare det at de (for meg)  ikke har forutsetning for å forstå sammenhengen i et moderne kompleks samfunn.
Den vanvittige Dalanepakken viste at den komplette politiske udugelighet går helt til topps. Ikke bare sa alle Dalanes politikere (minus FRP) hallejuja til dette (for meg 100% subjektivt) direkte organiserte økonomiske flåeri, men sannelig sa også fylkestinget og (den gang) samferdselsministeren det samme!
Egersund er velsignet med en av verdens mest naturlige havner , uten tidevann! Da skulle man tro at alle lokalpolitiker gikk "all in" for å legge tilrette for en havnerelatert "industriklynge" her. Men hva fokuserte man på? Jo, et felt oppe i huttiheiti (Eigestad)! Sjelden har jeg opplevd den uansvarlige og stormannsgale politiske uvitenhet som her. Tilnærmet norgesrekord!!
Og for å finansere ny vei til denne avkroken skulle det opprettes bomstasjoner! Menigmann skulle altså daglig presses for penger for at en til de grader  bakstreversk "industripark" skulle la seg realisere! Når nå nye E39 realiseres vil Eigestad bli enda mer hutiheiti!
For øyeblikket er det det evige hakket i plata (Årstadtunnelen) som spiller igjen. Ordførere etter ordfører ( nå også Stangeland) har akket seg over den "forferdelige gjennomgangstrafikken". Og at noe må gjøres, og at Årstadtunnel er løsningen.
Det var interessant å lese lederen i dagens DT (30/7). De momentene som taler mot Årstadtunnel har jeg hatt oppe i flere leserinnlegg gjennom årene. Jeg siterer fra lederen:" En tunnell gjennom Årstadfjellet vil heller ikke gjøre mye for køen i rundkjøringen på Eie".
Jeg vil anbefale lokalpolitikerne å klippe ut denne lederen og oppbevare den. For meg representerer denne lederen alene minst 50 ganger seriøsiteten av samtlige lokalpolitikeres tilnærming til utfordringen med sentrumstrafikken.
Gledelig er det også at lederen er obs på at "telleapparatene til Vegvesenet fanger ikke opp hvor stor den reelle gjennomgangstrafikken er". Dette har jeg i leserinnlegg påpekt flere ganger tidligere.

En tunnell under sundet fra Eigerøy til Årstaddalen er eneste farbare vei.  Når en sindig politiker som Per Arne Sandvold omsider forstår dette, er det å håpe at han klarer å påvirke det samlede lokale politikerkorps til å slutte rekkene mot to  mål i horisonten.
1. Den nye Eigerøybrua. (Finansiert av staten).
2. Bru under sundet S.Eigerøy- Årstaddalen. (Finansiert av staten).
Med en annen kvalitet på lokalpolitikerne hva angår fremsynthet og bestemthet overfor diverse regjeringer, er jeg ikke tvil at disse to prosjekter hadde for lengst vært realisert.